Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok9 december 2020

Spoločne za vysokoškolským vzdelávaním budúcnosti

mariya_gabriel.jpg
© EU
V Európe máme vyše 5 000 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré stoja na čele snahy o lepší svet – či už v podobe prestížnych úspechov ako priekopnícky výskum COVID-19, alebo osobnejších príbehov, ako je sicílsky „školák-dospelák“ Giuseppe Paternò, ktorý tento rok promuje vo veku 96 rokov.

Vysokoškolské vzdelávanie transformuje životy ľudí, no aj ono samo sa musí transformovať, aby mohlo trvale prispievať k svetlejšej európskej budúcnosti. 

V záujme tejto premeny spúšťam 10. decembra v rámci európskeho samitu o vzdelávaní konzultačný proces k programu transformácie vysokoškolského vzdelávania. Pôjde o verejnú online konzultáciu začiatkom budúceho roka, ako aj niekoľkomesačné cielené konzultácie s komunitami vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Plnohodnotný priestor dostanú aj študenti. Rok 2020 bol pre nich aj pre vysoké školy ako doteraz žiaden iný. Nedostali na výber, museli sa transformovať: pre krízu COVID-19 museli univerzity po celej Európe takmer zo dňa na deň prejsť na dištančné vzdelávanie. A videli sme, ako študenti, výskumníci, akademickí i administratívni pracovníci priložili ruku k dielu. 

Vyskytli sa aj problémy. Kríza odhalila nerovnosti v našej spoločnosti, a najmä digitálnu priepasť. Znevýhodneným študentom sa nedostalo potrebnej podpory; pracujúci študenti prišli o zamestnania, ktoré im štúdium financovali. Trápili sa aj akademici – mnohí museli učiť online bez riadnej prípravy a školení. Veľa inštitúcií vysokoškolského vzdelávania nemalo začiatkom krízy primeranú infraštruktúru či kapacitu na prechod na dištančné vzdelávanie.

Pandémia COVID-19 skutočne urýchlila transformáciu vysokoškolského sektora a teraz treba toto tempo udržať. Odvetvie musí prilákať a podporovať rozmanitejšiu študentskú základňu. Výučba musí byť flexibilnejšia, musí viac zohľadňovať potreby študentov, a to aj online. Musí byť založená na výzvach, interdisciplinárna a musí riešiť problémy v reálnom svete. Zároveň treba zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu a súťažného ducha, ktoré posilnia mobilitu.

V rámci vysokoškolského vzdelávania sa transformuje aj výskum a inovácia – zatraktívnením výskumníckej dráhy a zabezpečením rovnosti príležitostí, posilnením spolupráce s ostatnými miestnymi odvetviami a podporou prenosu poznatkov. 
Na urýchlenie transformácie vysokoškolského vzdelávania Európa načrie do svojich kolektívnych znalostí. Komisia na jeseň prijala v súvislosti so znalosťami viacero návrhov. Vytvorením európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 zaistíme kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, ktoré bude dostupné pre všetkých a podporí úspešný prechod na zelené a digitálne hospodárstvo. Akčný plán digitálneho vzdelávania podporí využívanie technológií vo vzdelávaní, ako aj rozvoj digitálnych zručností. Cezhraničná spolupráca v európskom výskumnom priestore umožní Európe dosiahnuť ambiciózne ciele na poli výskumu a inovácie.

V nadchádzajúcom roku budeme spolupracovať s vysokoškolskými a výskumnými komunitami na formovaní programu transformácie vysokoškolského vzdelávania. Chceme dať vysokoškolskému sektoru nástroje, aby zvládol budúce výzvy a využil príležitosti vďaka prístupu, ktorý zahŕňa vzdelávanie, výskum, inováciu a službu spoločnosti, a zároveň plne rešpektuje rozmanitosť. Z doterajších konzultácií vyplýva, že program by sa mohol zamerať na posilnenie začleňovania a excelentnosti, na digitálnu a zelenú transformáciu, spoluprácu, inováciu a medzinárodnú konkurencieschopnosť. 

Pri jeho príprave sa inšpirujeme 41 európskymi univerzitami (zahŕňajúcimi vyše 280 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania), ktoré využívajú európske fondy na vzdelávanie a výskum a do vysokoškolského a výskumného sektora prinášajú revolúciu. 
Verejná konzultácia programu transformácie vysokoškolského vzdelávania bude otvorená všetkým. Uviedla som len niektoré zo zmien, ktoré považujeme za potrebné, no vyzývam všetkých, ktorí majú záujem, aby sa podelili o svoju víziu budúcnosti tohto sektora. Už sa teším na budúcoročnú spoluprácu s ľuďmi z celej Európy, ktorou transformujeme svet vysokoškolského vzdelávania.

Autorka tohto komentáru je eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
9 december 2020