Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok6. októbra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 2 min

Spoznali sme víťazov súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2023

Do súťaže bolo v tomto roku prihlásených 31 aktivít a služieb kariérového poradenstva, ktoré boli zrealizované naprieč celým Slovenskom.

Národná cena kariérového poradenstva 2023

5. októbra 2023 boli v Bratislave vyhlásení víťazi a víťazky 15. ročníka Národnej ceny kariérového poradenstva. Súťaž zorganizovalo Centrum Euroguidance v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a partnermi, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Na konferencii bola ocenená Rozvojová agentúra Banskobystrického kraja, ktorá v kraji vytvorila sieť 7 poradenských centier SPACE. Tieto centrá poskytujú mladým ľuďom od 13 do 30 rokov na jednom mieste služby kariérového, sociálneho aj psychologického poradenstva. Pomáhajú im tak budovať si odolnosť a pripraviť ich na svet po ukočení štúdia.

Ocenené bolo tiež Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi, na ktorom si žiaci naprieč celým štúdiom zaznamenávajú svoje úspechy, študentské projekty a nadobudnuté zručnosti do elektronického portfólia. S týmto portfóliom následne pracujú aj v rámci kariérovej výchovy a je výstupom ich štúdia.

Centrum poradenstva a prevencie Banská Štiavnica získalo ocenenie za kariérový deň plný hier a zážitkových aktivít, ktorý bol zorganizovaný pre žiakov základných škôl v štiavnickom okrese.

Poslednou ocenenou bola Miriam Lidajová, učiteľka na Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici, ktorá hravou formou zapája informácie o zákonníku práce do hodín občianskej náuky.

Osobitné ocenenie udelilo aj Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ktoré sa rozhodlo oceniť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom za program preventívneho poradenstva pre žiakov humenských stredných škôl.

O špeciálnom ocenení hlasovali takisto účastníci a účastníčky konferencie, ktorí rozhodli, že Cena publika putovala organizácii Alternatíva – Centrum nezávislého života za službu Tranzitná prax – cesta k zamestnaniu, ktorá je zameraná na sociálne a pracovné začlenie mladých ľudí so znevýhodnením v Banskobystrickom kraji.

Cenu za celoživotný prínos k rozvíjaniu systému a služieb kariérového poradenstva získal spoluzakladateľ a bývalý predseda Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, Štefan Grajcár.

Príspevky ocenené v tohtoročnej súťaži sú dôkazom toho, že zdrojom inovácií a inšpirácií v poradenstve sú často kariéroví poradcovia a poradkyne na regionálnych školách a poradenských centrách s limitovanými časovými i materiálnymi zdrojmi. Za ich úspechom sa ale schováva obrovská zanietenosť, iniciatívnosť a autentický záujem pomáhať mladým ľuďom zorientovať sa v dnešnom komplikovanom svete.

Viac o súťaži sa dočítate na stránke www.euroguidance.sk/nckp

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
6. októbra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku