Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok14. septembra 2021Odhadovaný čas čítania: 2 min

Správa o stave Únie 2021

soteu_2021.png
© EU
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová prednesie v stredu 15. septembra 2021 správu o stave Únie. V tejto správe zhodnotí výsledky dosiahnuté v uplynulom roku a predstaví priority na nadchádzajúci rok.

SLEDUJTE NAŽIVO Prejav o stave Únie

 

 

Von der Leyenová takisto uvedie, ako bude Komisia riešiť najnaliehavejšie výzvy, ktorým Európska únia čelí, a predstaví myšlienky zamerané na formovanie budúcnosti EÚ.

Po správe o stave Únie bude nasledovať plenárna rozprava s poslancami Európskeho parlamentu.

Priority Komisie Ursuly von der Leyenovej

Priority stanovené na začiatku funkčného obdobia Komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej zostávajú v platnosti aj pri riešení súčasných výziev. Komisia zdvojnásobila úsilie v boji proti pandémii a v snahe vyviesť Európu z hospodárskej krízy. Pracovala na zaobstaraní očkovacích látok, zvýšení ich výroby, posilnení medzinárodnej spolupráce v boji proti pandémii a na vyvedení Európy z hospodárskej krízy pomocou nástroja NextGenerationEU.

Komisia naďalej pracuje na realizácii svojich hlavných iniciatív - Európska zelená dohoda a digitálna stratégia, ktoré majú kľúčový význam pre oživenie európskeho hospodárstva a vybudovanie odolnejšej, udržateľnejšej, spravodlivejšej a prosperujúcej Európy.

Európa sa naplno angažuje v zmenách smerujúcich k zdravej planéte a novému digitálnemu svetu. Na to však musí zbližovať ľudí a pretvoriť svoje jedinečné sociálne trhové hospodárstvo tak, aby vyhovovalo dnešným novým ambíciám. To znamená maximálne využiť všetky svoje silné stránky a všetok potenciál a zamerať sa na zabezpečenie rovnosti a vytváranie príležitostí pre všetkých – či už ide o ženy alebo mužov; o ľudí z východu, zo západu, z juhu alebo zo severu; mladých či starších. Európa si bude naďalej klásť vyššie ciele.

Súvislosti

Prejav o stave Únie je východiskovým bodom dialógu s Európskym parlamentom a Radou na prípravu pracovného programu Komisie na nasledujúci rok.
Správa o stave Únie, zakotvená v Lisabonskej zmluve, je stanovená v Rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou z roku 2010. Podľa tejto rámcovej dohody má predseda Komisie povinnosť zaslať predsedovi Európskeho parlamentu a predsedníctvu Rady vyhlásenie o zámere, v ktorom podrobne opíše opatrenia, ktoré má Európska komisia v úmysle prijať v podobe právnych predpisov a iných iniciatív do konca nasledujúceho roka.

Všetky materiály sú k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/soteu2021.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
14. septembra 2021