Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok9. septembra 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 4 min

Správa o stave Únie 2022

V stredu 14. septembra o 9:00 predstaví predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová každoročnú správu o stave Únie. Správa priblíži priority, ktoré budú pre Európu kľúčové v budúcom roku. 

Správa o stave Únie

Pandémia, vojna na Ukrajine, sankcie, prebiehajúca energetická kríza a návrhy na zmiernenie jej dopadov. Aj na tieto témy bude vo svojej tretej výročnej správe reflektovať predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred plénom Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

„Ide o prelomový moment pre našu Úniu. Našu bezpečnosť a ochranu nášho obyvateľstva nemôžeme považovať za samozrejmosť. Musíme sa o ne zasadzovať. Musíme do nich investovať. Musíme na nich niesť svoj spravodlivý podiel zodpovednosti,“ vysvetľuje predsedníčka Európskej komisie. 

Priamy prenos z prejavu predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej môžete sledovať v stredu 14. septembra 2022 o 9:00  na špecializovanej stránke Európskej komisie alebo na Facebooku Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Priority a úspechy Komisie Ursuly von der Leyenovej 

Na začiatku svojho mandátu si Komisia Ursuly von der Leyenovej vytýčila mnoho ambicióznych cieľov zahŕňajúcich zelenšiu, digitálnejšiu a spravodlivejšiu Európsku úniu, ktoré boli úspešne naplnené. Medzi šesticu hlavných priorít patrí: Európska zelená dohoda; Európa pripravená na digitálny vek; Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí; Silnejšia Európa vo svete; Podpora európskeho spôsobu života a Nový impulz pre európsku demokraciu

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová

Európska komisia si svoje smerovanie udržala a úspešne napĺňa stanovené ciele, a to aj napriek tomu, že čelila dvom neočakávaným krízam – pandémii koronavírusu a neopodstatnenej a nevyprovokovanej vojne Ruska proti Ukrajine.

Pandémia koronavírusu narušila životy miliónov ľudí v Európe a na celom svete. Od prvých dní sa Komisia angažovala na zastavení šírenia pandémie a na ochrane čo najväčšieho počtu ľudí pomocou vakcín. Vďaka tomu absolvovalo až 83,4 % dospelej populácie EÚ základné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Na hospodársky šok vyvolaný pandémiou reagovala Komisia Európskym plánom obnovy a odolnosti NextGenerationEU v hodnote viac ako 800 miliárd eur – investíciami, reformami a urýchlením digitálnej transformácie.

V súvislosti s vojnou na Ukrajine preukázala Únia neochvejnú podporu Ukrajine a zaviedla bezprecedentné sankcie voči Rusku s cieľom znížiť jeho schopnosť viesť vojnu. Komisia sa podieľala na zabezpečení dodávok humanitárnej pomoci a otváraní humanitárnych koridorov zaručujúcich bezplatnú a bezpečnú evakuáciu obyvateľov Ukrajiny. Európska únia poskytla k júnu 2022 Ukrajine viac ako 348 miliónov eur na humanitárnu pomoc a umožnila vstup viac ako 8,2 miliónu ukrajinských štátnych príslušníkov.

Kľúčovou sa tiež stala téma energetickej bezpečnosti. Európska komisia predstavila plán postupného vyraďovania ruských fosílnych palív s názvom REPowerEU. Rozsiahle investície do energie z obnoviteľných zdrojov pomôžu ďalej urýchliť zelenú transformáciu Európy.  

Súvislosti

Európska komisia zastupuje a presadzuje záujmy Európskej únie ako celku. Pripravuje legislatívu a riadi každodennú činnosť súvisiacu s vykonávaním politík Únie a využívaním jej finančných prostriedkov. Jej činnosť riadi kolégium komisárov, ktorí pracujú na osobitných politických prioritách, ktoré stanovuje predsedníčka Komisie. Od roku 2019 predsedá Komisii Ursula von der Leyenová. Jej ambíciou je vytvoriť z Únie celosvetového lídra v oblasti ochrany životného prostredia, podpory rastu, inklúzie, inovácií, digitalizácie a ochrany demokracie, európskych hodnôt, občianskych práv a právneho štátu. 

Prejav o stave Únie je východiskovým bodom dialógu s Európskym parlamentom a Radou na prípravu pracovného programu Komisie na nasledujúci rok. Správa o stave Únie, zakotvená v Lisabonskej zmluve, je stanovená v Rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou z roku 2010. Podľa tejto rámcovej dohody má predseda Komisie povinnosť zaslať predsedovi Európskeho parlamentu a predsedníctvu Rady vyhlásenie o zámere, v ktorom podrobne opíše opatrenia, ktoré má Európska komisia v úmysle prijať v podobe právnych predpisov a iných iniciatív do konca nasledujúceho roka.

Viac informácií o európskych témach a činnostiach Európskej komisie nájdete na jej oficiálnej internetovej stránke alebo na webe www.europa.sk.  

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
9. septembra 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku