Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo17. júna 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

Stanovenie plánu na zavedenie paktu o migrácii a azyle do praxe

Komisia predložila spoločný plán vykonávania paktu o migrácii a azyle s cieľom zabezpečiť, aby sa do júna 2026 uskutočnili všetky kroky, vďaka ktorým sa stane realitou aj v praxi. 

Visit by Marianne Thyssen, Member of the EC, of the reception center for asylum seekers "Petit-Château", in Brussels

EÚ prijala spoločný európsky systém na riadenie migrácie a azylu, ktorý nadobudol účinnosť 11. júna 2024. Komisia teraz vedie kolektívne úsilie zamerané na vykonávanie dohodnutých pravidiel. Krajiny EÚ budú musieť navrhnúť svoje národné plány vykonávania do konca roka 2024, v ktorých predstavia konkrétne kroky a vysvetlia, ako pretransformujú právne predpisy do praxe.

Spoločný plán vykonávania pozostáva z 10 stavebných prvkov:

  1. Spoločný migračný a azylový informačný systém (Eurodac): má podporiť nové pravidlá solidarity a zodpovednosti a umožniť krajinám EÚ uplatňovať ich.
  2. Nový systém na riadenie migrácie na vonkajších hraniciach EÚ: má slúžiť na riadenie neoprávneného príchodu štátnych príslušníkov tretích krajín a zavedenie rýchlych a efektívnych konaní o azyle a návrate, ako aj silných záruk.
  3. Primeraná životná úroveň: ktorá sa žiadateľom zabezpečí v závislosti od ich potrieb. Napríklad skorší prístup na trh práce, fyzická a duševná zdravotná starostlivosť pre osoby, ktorým bola poskytnutá medzinárodná ochrana, a väčšia ochrana rodín, detí a zraniteľných žiadateľov.
  4. Spravodlivé, účinné a zosúladené konania o azyle: zjednodušuje sa proces posudzovania jednotlivých žiadostí o azyl v celej Európe, ako aj rozhodovanie o nich, a posilňujú sa záruky pre žiadateľov o medzinárodnú ochranu a osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, ako aj ich práva.
  5. Účinné a spravodlivé konania o návrate: migračná politika EÚ môže byť udržateľná len vtedy, ak budú osoby, ktoré nemajú právo zostať v EÚ, skutočne navrátené do príslušných tretích krajín.
  6. Spravodlivý a účinný systém: zavedenie účinného a stabilného rozdelenia zodpovednosti v celej Únii a zníženie motivácie na neoprávnený pohyb.
  7. Zabezpečenie solidarity: EÚ po prvýkrát disponuje stálym, právne záväzným, ale flexibilným mechanizmom solidarity, vďaka ktorému už žiadna krajina EÚ nebude odkázaná sama na seba, keď sa ocitne pod tlakom.
  8. Pripravenosť, pohotovostné plánovanie a reakcia na krízu: vybudovanie väčšej odolnosti voči meniacej sa migračnej situácii a zníženie rizika vzniku krízových situácií.
  9. Nové záruky pre žiadateľov o azyl a zraniteľné osoby: intenzívnejšie monitorovanie základných práv, zabezpečenie účinných postupov a ochrana ľudskej dôstojnosti.
  10. Presídlenie, začlenenie a integrácia: zvýšenie úsilia o integráciu a začlenenie migrantov.

Pakt o migrácii a azyle je spoločnou európskou reakciou na migráciu. Umožňuje EÚ spravodlivo a udržateľne riadiť migráciu, zabezpečuje solidaritu medzi krajinami EÚ, pričom zároveň poskytuje istotu a jasnosť ľuďom prichádzajúcim do EÚ a chráni ich základné práva. Pakt, ktorý navrhla Komisia v septembri 2020, schválil Európsky parlament v apríli 2024 a Rada v máji 2024. Právne nástroje paktu nadobudli účinnosť 11. júna 2024 a začnú sa uplatňovať v júni 2026.

Ďalšie informácie

Zodpovedné riadenie migrácie

Pakt o migrácii a azyle

Spoločný plán vykonávania

Otázky a odpovede k paktu o migrácii a azyle

Tlačová správa

Migrácia a azyl

Pakt o migrácii a azyle – prehľad

Pochopenie európskeho paktu o migrácii a azyle – video

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
17. júna 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku