Prejsť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Vyhlásenie23. mája 2023Zastúpenie na Slovensku

Stanovisko vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Cieľom otváracieho príhovoru podujatia venovaného problematike rodovej rovnosti vo vede bolo vysvetliť, že cesta k jej dosiahnutiu je reálna.

Vladimír Šucha

Európske inštitúcie idú príkladom v tom ako je v tejto oblasti  možné dosiahnuť pozitívnu zmenu. 90% príspevku sa venovalo mojej konkrétnej skúsenosti pri riadení veľkej inštitúcie, ktorá bola schopná v oblasti rovnosti príležitostí pre ženy vo vede urobiť veľký pokrok. 

V úvode prejavu bola použitá hyperbola, prvok bežne používaný v rétorike za účelom významového zdôraznenia danej problematiky.

Uvádzam prepis zmieneného vyjadrenia:

„My máme niekde v našej DNA chromozómy, ktoré sú pokazené a mali by sme ich napraviť, no a toto (daný seminár pozn.) je určite veľmi dobrá cesta. Lebo aj z mojej skúsenosti je prvý dôležitý krok o probléme hovoriť.“

Ak by bolo vážne naznačované, že ide skutočne o genetický problém, asi ťažko by sa dal riešiť otvorenou diskusiou. Z toho jasne vyplýva, že išlo hovorovú nadsázku a nie hodnotiaci alebo skutkový výrok.

Rovnako ako paralela s DNA, by sa dal použiť výraz , že to „nemáme v krvi“ (bežne používaný výrok), čo takisto neznamená, a ani nijako nenaznačuje, že niekto má pokazenú alebo chorú krv.

V žiadnom prípade v mojom vyjadrení  nešlo o osočovanie, či urážku národa, ako to naznačujú zdroje, ktoré citácie z tohto prejavu interpretujú po svojom. Z kontextu vytrhnutý citát použitý v článku portálu Postoj mnohí prevzali bez toho, aby si ho akokoľvek overili so mnou, alebo ho zasadili do správneho kontextu.

Za účelové považujem aj moje spájanie s Progresívnym Slovenskom. V tejto strane som pôsobil štyri  mesiace a už viac ako tri roky v nej nepôsobím. V článku Postoja, ani v iných zdrojoch, sa však neuvádza napríklad to, že súčasťou môjho životopisu je  aj  pôsobenie ako aktivistu (nečlena) v bratislavskej skupine KDH (90-te roky), kde sme pripravovali sériu verejných podujatí na tému náboženstvo a veda. Ani s KDH nemám žiadne prepojenie.  

Je mi úprimne  ľúto, že k takejto situácii došlo. Ospravedlňujem sa, ak sa mnou použitá nadsázka kohokoľvek dotkla.  

Ako som uviedol, obsahom môjho vystúpenia bolo priniesť príklad dobrej praxe pri odstraňovaní prekážok pre rovnocenné uplatňovanie mužov a žien v riadiacich funkciách vo vede. Podľa spätnej väzby od účastníkov bol pozitívne prijatý.

Tu je verejný link na podujatie: https://video.nti.sk/rec/?10074290W7EMFBW53

Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

--

Pripájame tiež výber zo stanoviska organizačného kolektívu konferencie Férová akadémia:

Príhovor Vladimíra Šuchu medializovaný v elektronickom denníku bol vytrhnutý z kontextu konferencie ako celku. Férová akadémia diskutovala potrebu riešenia podpory rodovej rovnosti a inklúzie vo výskume a inováciách na Slovensku, pretrvávajúci problém rodovo podmieneného násilia vrátane sexuálneho obťažovania v akademickom prostredí a potrebu používania rodovo senzitívneho vyjadrovania. Vladimír Šucha je v prvom rade kvalitný vedec a špičkový európsky odborník, ktorý má cit a adekvátny odhad pre potreby Slovenska a zároveň rozumie spoločenskému kontextu. Vo vede pracuje mnoho rokov a vníma rozdiely v podmienkach vedcov a vedkýň na Slovensku a v Európe. Na základe expertízy a dobre sformovaného charakteru v oblasti hodnôt vystúpil ako odborná autorita v oficiálnom otváracom bloku konferencie Férová akadémia.

Záznam konferencie vrátane príhovoru pána Šuchu je dostupný v archíve: https://video.nti.sk/rec/?10074290W7EMFBW53. Príhovor začína od šiestej minúty.

Máme za to, že výroky Vladimíra Šuchu z pozície vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, neboli osobnými invektívami, avšak boli výzvou k akcii k zaujatiu konzistentného stanoviska z úrovne cieľových rezortov smerom k adaptovaniu systémových opatrení na podporu vyrovnávania šancí v slovenskom výskumnom priestore a zabezpečeniu nulovej tolerancie rodovo podmieneného násilia. Vyvodzovanie závažných konzekvencií je neopodstatnené a znamenalo by regres v procese etablovania pozície Slovenskej republiky v novom európskom výskumnom priestore.

Ľubomír Bilský, riaditeľ sekcie podpory vedy, Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Zuzana Staňáková, kontaktný bod pre rodovú rovnosť vo výskume a inováciách, Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Lenka Belicová

Danica Jurčáková

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
23. mája 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku