Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Vyhlásenie23. mája 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 4 min

Stanovisko vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Cieľom otváracieho príhovoru podujatia venovaného problematike rodovej rovnosti vo vede bolo vysvetliť, že cesta k jej dosiahnutiu je reálna.

Vladimír Šucha

Európske inštitúcie idú príkladom v tom ako je v tejto oblasti  možné dosiahnuť pozitívnu zmenu. 90% príspevku sa venovalo mojej konkrétnej skúsenosti pri riadení veľkej inštitúcie, ktorá bola schopná v oblasti rovnosti príležitostí pre ženy vo vede urobiť veľký pokrok. 

V úvode prejavu bola použitá hyperbola, prvok bežne používaný v rétorike za účelom významového zdôraznenia danej problematiky.

Uvádzam prepis zmieneného vyjadrenia:

„My máme niekde v našej DNA chromozómy, ktoré sú pokazené a mali by sme ich napraviť, no a toto (daný seminár pozn.) je určite veľmi dobrá cesta. Lebo aj z mojej skúsenosti je prvý dôležitý krok o probléme hovoriť.“

Ak by bolo vážne naznačované, že ide skutočne o genetický problém, asi ťažko by sa dal riešiť otvorenou diskusiou. Z toho jasne vyplýva, že išlo hovorovú nadsázku a nie hodnotiaci alebo skutkový výrok.

Rovnako ako paralela s DNA, by sa dal použiť výraz , že to „nemáme v krvi“ (bežne používaný výrok), čo takisto neznamená, a ani nijako nenaznačuje, že niekto má pokazenú alebo chorú krv.

V žiadnom prípade v mojom vyjadrení  nešlo o osočovanie, či urážku národa, ako to naznačujú zdroje, ktoré citácie z tohto prejavu interpretujú po svojom. Z kontextu vytrhnutý citát použitý v článku portálu Postoj mnohí prevzali bez toho, aby si ho akokoľvek overili so mnou, alebo ho zasadili do správneho kontextu.

Za účelové považujem aj moje spájanie s Progresívnym Slovenskom. V tejto strane som pôsobil štyri  mesiace a už viac ako tri roky v nej nepôsobím. V článku Postoja, ani v iných zdrojoch, sa však neuvádza napríklad to, že súčasťou môjho životopisu je  aj  pôsobenie ako aktivistu (nečlena) v bratislavskej skupine KDH (90-te roky), kde sme pripravovali sériu verejných podujatí na tému náboženstvo a veda. Ani s KDH nemám žiadne prepojenie.  

Je mi úprimne  ľúto, že k takejto situácii došlo. Ospravedlňujem sa, ak sa mnou použitá nadsázka kohokoľvek dotkla.  

Ako som uviedol, obsahom môjho vystúpenia bolo priniesť príklad dobrej praxe pri odstraňovaní prekážok pre rovnocenné uplatňovanie mužov a žien v riadiacich funkciách vo vede. Podľa spätnej väzby od účastníkov bol pozitívne prijatý.

Tu je verejný link na podujatie: https://video.nti.sk/rec/?10074290W7EMFBW53

Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

--

Pripájame tiež výber zo stanoviska organizačného kolektívu konferencie Férová akadémia:

Príhovor Vladimíra Šuchu medializovaný v elektronickom denníku bol vytrhnutý z kontextu konferencie ako celku. Férová akadémia diskutovala potrebu riešenia podpory rodovej rovnosti a inklúzie vo výskume a inováciách na Slovensku, pretrvávajúci problém rodovo podmieneného násilia vrátane sexuálneho obťažovania v akademickom prostredí a potrebu používania rodovo senzitívneho vyjadrovania. Vladimír Šucha je v prvom rade kvalitný vedec a špičkový európsky odborník, ktorý má cit a adekvátny odhad pre potreby Slovenska a zároveň rozumie spoločenskému kontextu. Vo vede pracuje mnoho rokov a vníma rozdiely v podmienkach vedcov a vedkýň na Slovensku a v Európe. Na základe expertízy a dobre sformovaného charakteru v oblasti hodnôt vystúpil ako odborná autorita v oficiálnom otváracom bloku konferencie Férová akadémia.

Záznam konferencie vrátane príhovoru pána Šuchu je dostupný v archíve: https://video.nti.sk/rec/?10074290W7EMFBW53. Príhovor začína od šiestej minúty.

Máme za to, že výroky Vladimíra Šuchu z pozície vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, neboli osobnými invektívami, avšak boli výzvou k akcii k zaujatiu konzistentného stanoviska z úrovne cieľových rezortov smerom k adaptovaniu systémových opatrení na podporu vyrovnávania šancí v slovenskom výskumnom priestore a zabezpečeniu nulovej tolerancie rodovo podmieneného násilia. Vyvodzovanie závažných konzekvencií je neopodstatnené a znamenalo by regres v procese etablovania pozície Slovenskej republiky v novom európskom výskumnom priestore.

Ľubomír Bilský, riaditeľ sekcie podpory vedy, Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Zuzana Staňáková, kontaktný bod pre rodovú rovnosť vo výskume a inováciách, Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Lenka Belicová

Danica Jurčáková

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
23. mája 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku