Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok18. októbra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 5 min

Súťaž ImagineEU

V rámci súťaže ImagineEU môžu tínedžeri vymyslieť niečo, čo by sa jedného dňa mohlo stať námetom pre európsku iniciatívu občanov.

video súťaž

Ako by EÚ mohla byť ešte lepším miestom na život? Európska iniciatíva občanov umožňuje občanom EÚ prichádzať s konkrétnymi nápadmi, ktoré by sa mohli stať súčasťou právnych predpisov EÚ. V rámci súťaže ImagineEU môžu zase tínedžeri vymyslieť niečo, čo by sa jedného dňa mohlo stať námetom pre európsku iniciatívu občanov.

Do súťaže sa môžete prihlásiť tu. Predkladanie prihlášok prebieha od 16. októbra do 13. decembra 2023.

Ste učiteľom na strednej škole? Motivujte študentov, aby sa pričinili o zmenu!

Študentom (z posledných dvoch ročníkov) navrhnite, aby vytvorili maximálne sedemčlenný tím a pripravili krátke video, v ktorom predstavia svoj nápad na konkrétne zlepšenia v EÚ. Vás budú potrebovať pri podávaní prihlášky a ako sprievod počas študijnej cesty do Bruselu, ak vyhrajú. Súťaž ImagineEU je pre študentov príležitosťou pracovať v tíme a rozvíjať si zručnosti, vďaka ktorým budú aktívnymi občanmi. Zároveň získajú základné poznatky o európskej iniciatíve občanov.

Svojim študentom môžete pomôcť zorientovať sa v otázkach demokratickej účasti v EÚ aj prostredníctvom súboru vzdelávacích nástrojov „Demokracia EÚ v praxi – vyjadrite svoj názor s európskou iniciatívou občanov“. Tento súbor nástrojov pokrýva aj zručnosti v oblasti komunikácie a presadzovania názorov. Taktiež obsahuje tipy na vytvorenie efektívneho videa. K dispozícii je vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

video súťaž

Si študentom v posledných dvoch ročníkoch stredoškolského vzdelávania?

Spojte sa najviac siedmi spolužiaci do jedného tímu a o svojom nápade natočte krátke video! Zapojte aj svojho učiteľa a prihláste sa do súťaže. V prípade výhry budete mať možnosť navštíviť Brusel a dozvedieť sa viac o tom, ako sa tvoria právne predpisy EÚ. 

Súťaž ImagineEU je príležitosťou upriamiť pozornosť na niečo, čo by sa dalo vo vašej komunite alebo krajine zlepšiť a čo by sa mohlo dostať do právnych predpisov Európskej únie. Vytvorte krátke video s vysvetlením, čo treba zmeniť, navrhnite, ako to urobiť, a potom pre svoj nápad získajte podporovateľov.

Aké sú požiadavky na účasť na súťaži?

Táto súťaž je určená študentom posledných dvoch ročníkov stredoškolského vzdelávania zo všetkých krajín EÚ. Pod dohľadom učiteľa sa na nej môžu zúčastniť tímy najviac siedmich študentov. Videá treba zaslať v termíne do 13. decembra 2023.

Videá spĺňajúce kritériá budú nahraté na webovú stránku súťaže. Verejnosť bude môcť za ne hlasovať od 20. decembra 2023. Váš tím môže na podporu videa viesť kampaň. Taktiež môžete nabádať priateľov, rodinných príslušníkov a komunity, aby váš nápad podporili a hlasovali zaň. Hlasy verejnosti budú jedným z faktorov, na ktoré bude porota expertov EIO prihliadať.

Táto súťaž vychádza z koncepcie európskej iniciatívy občanov (EIO), ktorá je dôležitým nástrojom participatívnej demokracie v EÚ a umožňuje občanom aktívne sa zúčastňovať na tvorbe politík EÚ. Súťaž organizuje Generálny sekretariát Európskej komisie, SG.A.1 – Oddelenie pre politické priority a pracovný program.

Cena

Tri víťazné tímy vyhrajú študijnú cestu do Bruselu, srdca Európskej únie, od 21. do 23. marca 2024.

Berlaymont

Počas tejto cesty bude mať váš tím príležitosť stretnúť sa so zástupcami európskych inštitúcií a dozvedieť sa viac o tom, ako sa tvoria politiky a právne predpisy EÚ a ako sa občania EÚ môžu angažovať prostredníctvom európskej iniciatívy občanov. 

Kritériá oprávnenosti

  • Tím by mal pozostávať najviac zo siedmich študentov tej istej strednej školy v posledných dvoch ročníkoch (z ktorejkoľvek krajiny EÚ).
  • Témou videa by mala byť aspoň jedna z oblastí právomoci Európskej komisie, ako je to v prípade európskych iniciatív občanov.
  • Video by nemalo trvať viac ako tri minúty, malo by byť natočené a predložené v niektorom z úradných jazykov EÚ spolu s prepisom do angličtiny.
  • Prihlášku by mal podať zodpovedný učiteľ, ktorý bude študentov sprevádzať aj do Bruselu, ak vyhrajú.
  • Učiteľ by mal najprv nahrať video na platformy Vimeo alebo YouTube a potom uviesť odkaz do formulára prihlášky.
  • Súčasťou prihlášky musia byť riadne vyplnené a podpísané formuláre súhlasu týkajúce sa jednotlivých študentov účinkujúcich vo videu.

Kritériá hodnotenia

Desať videí s najvyšším počtom hlasov verejnosti bude ďalej hodnotiť porota. Porota zohľadní tieto kritériá:

  • relevantnosť z pohľadu EIO (0 – 25 bodov): Je nápad vo videu relevantný ako téma európskej iniciatívy občanov?  
  • jasnosť (0 – 50 bodov): Je posolstvo jasné a výstižné? 
  • kreativita (0 – 25 bodov): Je nápad originálny? Pristupuje tím k tomuto nápadu zaujímavým spôsobom?

Pravidlá a dokumenty

Videosúťaž Európskej iniciatívy občanov

Pravidlá súťaže

Usmernenia k tvorbe videí

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Formulár súhlasu (vyžaduje sa s prihláškou)

Kontaktné údaje: eci_teamateutaketheinitiative [dot] eu (eci_team[at]eutaketheinitiative[dot]eu)

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
18. októbra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku