Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok24. októbra 2022Zastúpenie na Slovensku

Súťaž #myEUspace je späť

Súťaž agentúry EUSPA #myEUspace vyhľadáva inovatívne komerčné riešenia využívajúce silu vesmírneho priestoru EÚ.

Súťaž

Súťaž agentúry EÚ pre vesmírny program (EUSPA) #myEUspace  vyhľadáva inovatívne komerčné riešenia využívajúce silu vesmírneho priestoru EÚ a usiluje sa napĺňať svoje poslanie: podporiť podnikateľov vyvíjajúcich inovatívne komerčné aplikácie, ktoré využívajú údaje a signály z Vesmírneho programu Únie. Na to, aby ich agentúra EUSPA získala, ponúkla peňažnú odmenu vo výške 1 mil. EUR.

EUSPA vyhlásila každoročnú súťaž #myEUspace. Táto obľúbená súťaž už 3. rok prináša výzvu pre inovátorov a podnikateľov, aby vyvinuli prevratné komerčné riešenia, ktoré využívajú vesmírne údaje a signály EÚ zo systému Galileo, európskeho globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) a/alebo programu Copernicus, európskeho programu pozorovania Zeme.

„Údaje o vesmírnom priestore sú stredobodom technologickej revolúcie, ktorá v súčasnosti prebieha v Európe. Táto súťaž je ďalším príkladom toho, akým spôsobom agentúra EUSPA podporuje inovatívnych podnikateľov, startupy, MSP a podniky z celej EÚ, ktorí využívajú údaje, informácie a služby programov Copernicus a Galileo počas rôznych fáz ich cyklu vývoja,“ uviedol výkonný riaditeľ agentúry EUSPA Rodrigo da Costa.

„Startupy a podnikatelia sú zvlášť nadšení, pokiaľ ide o využitie potenciálu, ktorý ponúka Vesmírny program Únie, a jeho premietnutie do inovačných riešení, ktoré určite spôsobia prevrat v širokej škále odvetví,“ vysvetlila vedúca oddelenia pre trh, odberateľský sektor a inovácie agentúry EUSPA Fiammetta Diani.

Do súťaže #myEUspace sa môžu zapojiť tímy zo všetkých členských štátov EÚ a zo Švajčiarska, Nórska a Islandu, pričom celkové finančné prostriedky vyčlenené pre víťazov dosahujú takmer 1 milión eur. Okrem peňažnej odmeny súťaž ponúka i podporu podnikateľom počas celého inovačného cyklu, a to tak pre startupy v začiatočnej fáze fungovania, ako aj pre rozširujúce sa podniky.

Nápady sa môžu zameriavať celú škálu oblastí, počnúc mobilnými aplikáciami až po riešenia založené na hardvéri, všetky však musia byť spojené s jednou z troch inovačných oblastí zamerania:

So štipkou hviezdneho prachu: spotrebiteľské riešenia, napríklad mobilné aplikácie, nositeľné zariadenia (inteligentné hodinky, inteligentné okuliare, zariadenia na sledovanie telesnej kondície atď.), drony alebo robotika, ktoré riešia hlavné spoločenské výzvy v hlavných oblastiach záujmu, napríklad v oblasti zdravia, bezpečnosti a ochrany občanov, hier a zábavy, športu a fitnes a cestovného ruchu.

• Naša zelená planéta: inovačné riešenia environmentálnych výziev a udržateľného života, ktoré prispievajú k vykonávaniu Európskej zelenej dohody, ako aj riešenia, ktoré pomáhajú zelenej transformácii podnikov. Navrhované riešenia sa musia zameriavať na hlavné spoločenské výzvy v hlavných oblastiach záujmu, napríklad ochranu ekosystémov, ekologickú mobilitu, udržateľné poľnohospodárstvo a riadenie energie a zdrojov.

• Pohrúžte sa do špičkovej technológie: inovačné riešenia, ktoré kombinujú údaje EÚ o vesmírnom priestore so špičkovými technológiami, napríklad umelou inteligenciou, kvantovou výpočtovou technikou, snímaním, simuláciou, šifrovaním atď., technológiou blockchain, metaverzom a rozšírenou realitou (rozšírenou realitou, zmiešanou realitou, virtuálnou realitou). Navrhované riešenia sa musia zameriavať na veľké spoločenské výzvy v hlavných oblastiach záujmu, napríklad biotechnológiách, lekárskych technológiách, finančných technológiách atď.

V závislosti od vyspelosti riešenia v čase predloženia žiadosti môžu podnikatelia súťažiť a vyhrať v troch rôznych kategóriách cien:

• Najlepšie nápady: pre sľubné teoretické nápady, ktoré využívajú vesmírne údaje EÚ a majú vysoký trhový potenciál. Každý z 15 najlepších nápadov dostane peňažnú odmenu vo výške 10 000 EUR.

• Najlepšie prototypy: pre otestované prototypy alebo beta verzie pripravené na uvedenie na trh. Každý z 10 najlepších prototypov dostane peňažnú odmenu vo výške 30 000 EUR.

• Najlepšie produkty: pre existujúce komerčné produkty, ktoré sa usilujú o rozšírenie. Každý z 5 najlepších produktov dostane peňažnú odmenu vo výške 100 000 EUR.

Vzhľadom na to, že v rámci súťaže sa využíva pohyblivá lehota na predloženie, tímy, ktoré vyhrajú v jednej kategórii, sa môžu s tým istým víťazným nápadom alebo prototypom znovu prihlásiť do iného kola, a teda súťažiť ďalej a získať ďalšie ocenenia. Lehota pre príspevky v kategórii Najlepšie nápady je stanovená na 30. november 2022, v kategórii Najlepšie prototypy na 10. február 2023 a pre Najlepšie produkty na 23. apríl 2023.

Všetky žiadosti sa budú hodnotiť z hľadiska inovatívnosti, trhového potenciálu, uskutočniteľnosti, relevantnosti pre Vesmírny program EÚ a prevádzkovej kapacity. Ocenené tímy budú vyzvané, aby svoje riešenia predstavili verejnosti a investorom počas finále súťaže, ktoré bude súčasťou júnového Dňa podnikania.

Ďalšie informácie o súťaži a o tom, ako sa zaregistrovať, nájdete tu.

Súťaž #myEUspace organizuje EUSPA ako súčasť iniciatívy Európskej komisie pre podnikanie v oblasti kozmického priestoru (CASSINI).

O Agentúre Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA)

Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) poskytuje bezpečné a chránené služby európskej satelitnej navigácie, podporuje komerčné využitie údajov a služieb systémov Galileo, EGNOS a Copernicus, koordinuje vládny program satelitnej komunikácie EÚ GOVSATCOM a od roku 2023 je zodpovedná aj za dohľad nad kozmickým priestorom a sledovanie tohto priestoru a prevádzku kontaktnej kancelárie. Agentúra EUSPA je zodpovedná za bezpečnostnú akreditáciu všetkých zložiek Vesmírneho programu Únie. Podporovaním rozvoja inovačného a konkurencieschopného kozmického sektora a spoluprácou s celým vesmírnym spoločenstvom EÚ prispieva k dosahovaniu cieľov Európskej zelenej dohody a k digitálnej transformácii, bezpečnosti a ochrane Únie aj jej občanov a zároveň posilňuje jej autonómiu a odolnosť.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
24. októbra 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku