Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok19. júla 2016

Švédsko je lídrom v inováciách, Slovensko sa zaradilo medzi nevýrazných inovátorov

inovacie.jpg
© EU
Krajiny Európskej únie zatiaľ len dobiehajú v inováciách Japonsko a USA. Na základe najnovšieho prieskumu inovačnej výkonnosti, sa na čelo rebríčka inovácií v EÚ opäť dostalo Švédsko. Slovensko sa v tomto meraní umiestnilo až na 22. mieste.

Severského lídra tesne dobieha Dánsko, Fínsko, Nemecko a Holandsko. Švédsko sa tak stalo najlepším v ľudských zdrojoch a kvalite akademického výskumu, Fínsko vo finančných rámcových podmienkach, Nemecko v súkromných investíciách do inovácií, Belgicko v sieťach a spolupráci v oblasti inovácií a Írsko v inováciách v malých a stredných spoločnostiach.

Slovensko sa v tomto meraní umiestnilo až na 22. mieste, s náskokom predbehlo napríklad Poľsko, Litvu, či Lotyšsko. Práve Lotyšsko sa však zaradilo medzi najrýchlejšie rastúcich inovátorov. Slovensko si oproti predchádzajúcim meraným obdobiam polepšilo, inovačná výkonnosť u nás v rokoch 2008-2015 vzrástla (okrem 2011 a 2012). Podobný trend zaznamenala celá EÚ. Inovatívne najvýkonnejší boli Slováci v roku 2014, kedy dosiahli 68% európskeho priemeru. Vlani naša inovačná aktivita dosiahla 67 % európskeho priemeru.

Slovensko ako nevýrazný inovátor

Okrem oblasti ľudských zdrojov sa však Slovensko vo všetkých ostatných meraných indikátoroch nachádza pod priemerom EÚ. Pomerne dobre skončilo Slovensko v meraní inovácií v obchode, či počte doktorandov, naopak zle v licenciách, patentoch a príjmov z nich, či žiadostiach o nové patenty. Podpriemerne skončilo tiež v počte doktorandov mimo EÚ a podiele rizikových investícií. V mnohých ukazovateľoch sa však zlepšilo, najväčší rast má Slovensko v počte doktorandov mimo EÚ (16 %), počte ochranných známok (12 %) a nákladov na výskum a vývoj vo verejnom sektore (11 %). Veľký pokles podľa prieskumu zaznamenalo v príjmoch z licencií a patentoch zo zahraničia (-25 %) a výdavkoch na inovácie mimo vývoja a výskumu (-8,8 %).

Nárast inovačnej výkonnosti

Prieskum vyzdvihol aj regionálne inovačné centrá práve v krajinách, ktoré sú nevýraznými inovátormi, a teda okrem talianskych a španielskych aj tie, ktoré sa nachádzajú v Bratislavskom kraji na Slovensku. Očakáva sa, že inovačná výkonnosť v EÚ sa počas nasledujúcich dvoch rokov zvýši. Väčšina spoločností plánuje v budúcom roku zachovať alebo zvýšiť mieru investícií do inovácií. S najväčšou pravdepodobnosťou zvýšia v budúcom roku investície do inovácií podniky v Rumunsku, na Malte a v Írsku.

„Chcem, aby Európa bola miestom, kde inovačné malé a stredné podniky a začínajúce podniky prosperujú a rozširujú činnosť po celom jednotnom trhu. To si vyžaduje spoločné úsilie,“ uviedla ohľadom prieskumu komisárka pre vnútorný trh, priemysel a podnikanie malých a stredných podnikov Elżbieta Bieńkowska. Podporu, ktorú poskytuje Európska komisia v oblasti inovácií, vyzdvihol aj komisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas: „Komisia sa zapája tým, že podporuje inovácie naprieč oblasťami politík. Nielenže zlepšujeme prístup k súkromnému financovaniu prostredníctvom Investičného plánu pre Európu v objeme 315 miliárd EUR a únie kapitálových trhov, ale aj vytvárame novú Európsku radu pre inovácie.“

Každoročný európsky prehľad výsledkov inovácie poskytuje komparatívne posúdenie výskumu a inovačnej výkonnosti krajín EÚ a vybraných tretích krajín. Do správy pre rok 2016 bol prvýkrát začlenený oddiel s výhľadom do budúcnosti zameraný na nedávny vývoj, trendy a očakávané zmeny. 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
19. júla 2016