Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok7. decembra 2021Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

Takmer polovica Slovákov sa bojí kybernetických útokov

Nový prieskum Eurobarometra prináša najnovšie informácie o tom, aké sú postoje Európanov vrátane Slovákov k internetu a digitálnemu svetu i čoho sa v súvislosti s nimi obávajú.   

IT network cabling

Podľa osobitného prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil v septembri a októbri 2021, si prevažná väčšina občanov EÚ myslí, že internet a digitálne nástroje budú v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu. Okrem toho veľká väčšina považuje za užitočné, aby Európska únia vymedzila a podporovala európske práva a zásady s cieľom zabezpečiť, aby bola digitálna transformácia úspešná.

Zo zistení prieskumu vyplýva, že viac ako osem z desiatich Európanov (81 %, SK 77 %) si myslí, že do roku 2030 budú digitálne nástroje a internet v ich živote dôležité. 82 % respondentov zo Slovenska si myslí, že ich používanie prinesie aspoň toľko výhod ako nevýhod. Viac ako polovica (56 %) opýtaných občanov z EÚ a 47 % zo Slovenska vyjadrilo obavy z kybernetických útokov a počítačovej kriminality, ako sú krádež alebo zneužitie osobných údajov, škodlivý softvér alebo phishing. Navyše viac ako polovica (EÚ 53 %, SK 50 %) z nich tiež uviedla, že má obavy o bezpečnosť a duševnú pohodu detí na internete, a 46 % respondentov z EÚ a 37 % zo Slovenska má obavy v súvislosti s používaním osobných údajov a informácií zo strany spoločností či verejnej správy. Približne tretinu (34 %) opýtaných z EÚ aj zo Slovenska znepokojujú ťažkosti súvisiace s odpojením sa a nájdením rovnováhy medzi životom online a offline a približne jedného zo štyroch (26 %) znepokojujú ťažkosti týkajúce sa získavania nových digitálnych zručností potrebných na aktívnu účasť v spoločnosti. 

Podľa výsledkov prieskumu si väčšina občanov EÚ myslí, že EÚ chráni ich práva v online prostredí dobre. Takmer 40 % opýtaných v EÚ a 44 % na Slovensku si však nie sú vedomí toho, že ich práva, ako je sloboda prejavu, súkromie alebo nediskriminácia, by sa mali dodržiavať aj v online priestore. Veľká väčšina občanov EÚ však považuje za užitočné dozvedieť sa o týchto právach viac.

Na základe výsledku tohto prvého prieskumu Eurobarometra bude možné vypracovať návrh európskeho vyhlásenia o digitálnych právach a zásadách zo strany Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Týmto vyhlásením sa podporí digitálna transformácia, ktorú formujú spoločné európske hodnoty a vízia technologických zmien zameraná na človeka. Po tomto prvom prieskume sa naplánuje každoročná opakujúca sa séria prieskumov Eurobarometra (od roku 2023) s cieľom zhromaždiť kvalitatívne údaje na základe toho, ako občania vnímajú uplatňovanie digitálnych zásad v EÚ v nadväznosti na ich zakotvenie v predmetnom vyhlásení.

Osobitný Eurobarometer (518) sa zaoberá tým, ako občania EÚ vnímajú budúcnosť digitálnych nástrojov a internetu, ako aj očakávaným vplyvom internetu, digitálnych produktov, služieb a nástrojov na ich život do roku 2030. Uskutočnil sa od 16. septembra do 17. októbra 2021 formou online rozhovorov alebo, ak to bolo možné, v rámci osobných stretnutí. Na rozhovoroch sa zúčastnilo 26 530 respondentov z 27 členských štátov EÚ.

Komisia 9. marca 2021 predstavila svoju víziu digitálnej transformácie Európy do roku 2030 v oznámení Digitálny kompas: digitálne desaťročie na európsky spôsob a navrhla zostaviť súbor digitálnych zásad, ktoré stelesňujú európsky spôsob digitálnej transformácie a usmerňujú politiku EÚ v digitálnej oblasti. Týka sa to oblastí, ako sú prístup k internetovým službám, k bezpečnému a dôveryhodnému online prostrediu, k digitálnym verejným službám a správe zameraným na človeka, ako aj online slobody. Na základe toho Komisia v septembri 2021 navrhla pevný rámec riadenia na dosiahnutie digitálnych cieľov vo forme programu Cesta k digitálnemu desaťročiu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
7. decembra 2021
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku