Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok10. decembra 2021Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 4 min

Trenčín bude v roku 2026 Európskym hlavným mestom kultúry

Slovenské mesto Trenčín bude v roku 2026 spolu s fínskym Oulu Európskym hlavným mestom kultúry. Aké slovenské mestá sa dostali do finále a kedy môžeme očakávať prvé podujatia?  

Trenčín
Pixabay

V roku 2026 bude Slovensko po druhýkrát hostiť Európske hlavné mesto kultúry (EHMK), keďže sa ním stane mesto Trenčín. Tento titul sa každý rok udeľuje dvojici, respektíve trojici európskych miest. Slovensko bude v roku 2026 cez projekt EHMK spojené s fínskym mestom Oulu.

O titul EHMK 2026 sa uchádzalo 8 slovenských miest - Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina. Do finálnej časti súťaže napokon postúpili Nitra, Trenčín a Žilina, ktoré odprezentovali svoje projekty EHMK pred medzinárodnou komisiou vo štvrtok 9. decembra a v piatok 10. decembra 2021 v priestoroch Ministerstva kultúry SR. Po skončení vypočutí komisia odporučila ministerstvu kultúry ako nositeľa titulu Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026 mesto Trenčín.

Časť medzinárodnej hodnotiacej komisie v týchto dňoch navštívila mestá, ktoré so svojimi projektmi postúpili do finále súťaže. Jedenásťčlenná medzinárodná komisia EHMK 2026 je zložená z expertov a expertiek na oblasť kultúry a umenia z deviatich krajín Európy. Medzi nezávislými odborníkmi a odborníčkami nominovanými európskymi inštitúciami je aj dvojica slovenských porotcov, Ján Sudzina a Jozef Kovalčík, ktorých menovalo Ministerstvo kultúry SR po konzultácii s Európskou komisiou.

Víťazné mesto Trenčín najlepšie splnilo kritériá, ktoré sú podmienkou zisku titulu EHMK. Program hostiteľského mesta musí zahŕňať špeciálne projekty, vytvorené pri príležitosti EHMK. Príprava a realizácia projektov má klásť dôraz na kultúrnu rozmanitosť v Európe. Od víťazného mesta sa taktiež očakáva zapojenie mladých ľudí, dobrovoľníkov, znevýhodnených osôb a minorít do programu. Umelecká vízia a stratégia kultúrneho programu musí kombinovať miestne kultúrne dedičstvo a tradičné formy umenia s novými, inovačnými a experimentálnymi prejavmi. Realizátori projektu majú aj pamätať na prepájanie stratégie rozvoja publika so vzdelávaním a účasťou škôl.

Prvé podujatia spojené s projektom EHMK 2026 môže slovenské publikum očakávať už v roku 2022, pričom kultúrny program sa s blížiacim sa rokom udelenia titulu (rok 2026) zintenzívňuje. V súvislosti so zámerom udržateľnosti projektu možno očakávať tiež mnohé akcie aj po roku 2026.

Európske hlavné mesto kultúry

EÚ prostredníctvom medzinárodnej iniciatívy EHMK zdôrazňuje význam miest ako centier kultúrneho života a podporuje kultúrnu rozmanitosť Európy. Hostiteľom sa môžu stať nielen mestá EÚ, ale aj mestá kandidátskych krajín či potenciálnych kandidátov na členstvo v EÚ a členovia Európskeho združenia voľného obchodu, ktorí sú zapojení do programu Kreatívna Európa.

Zrealizované projekty EHMK v minulosti poukázali na širokospektrálne ekonomické benefity, ktoré zisk titulu priniesol víťazným mestám, priľahlým regiónom a v konečnom dôsledku i krajinám. Projekty pomáhajú podnecovať kultúrne dianie, ale aj zvyšovať zamestnanosť a priaznivo vplývajú i na cestovný ruch.

So získaním titulu sa spája aj finančná odmena 1,5 milióna eur, ktorú získa víťazné mesto po naplnení svojho projektu. Cena Meliny Mercouri je udeľovaná na počesť gréckej ministerky kultúry, ktorá v roku 1985 prišla s iniciatívou založenia projektu EHMK. 

“Pandémia ovplyvnila aj kľúčovú iniciatívu EÚ, Európske hlavné mesto kultúry. Prvýkrát od vzniku tejto iniciatívy nebolo vymenované žiadne EHMK pre rok 2021. Dnes napriek stále veľmi zložitým okolnostiam začíname vidieť svetlo na konci tunela – v roku 2022 sa EHMK vrátia a poskytnú Európanom príležitosť objaviť kultúrnu rozmanitosť, ktorá robí náš kontinent bohatým a jedinečným. Rád by som sa poďakoval Nitre, Trenčínu a Žiline, ktoré sa dostali do finále. Bez ohľadu na výsledok súťaže si všetky počínali veľmi dobre a nepochybujem, že budú ťažiť zo silného impulzu, ktorý vytvorili počas procesu predkladania projektov. Úlohou Európskej komisie v tomto výberovom konaní je spolu s Ministerstvom kultúry SR zabezpečiť, aby bolo otvorené, spravodlivé a v súlade s pravidlami a duchom EÚ a EHMK. Môžem potvrdiť, že odporúčanie komisie vychádza z dôkladnej a vyčerpávajúcej analýzy obsahu všetkých kandidatúr na základe cieľov a kritérií EHMK, ” dodal Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Viac informácií k téme nájdete na webovej stránke Ministerstva kultúry SR alebo aj na webovej stránke Európskej komisie venovanej EHMK

 

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
10. decembra 2021
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku