Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo11. marca 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 14 min

Úspechy Európskej komisie v rokoch 2019 - 2024

Prehliadnite si odpočet výsledkov práce Európskej komisie, ktorá sa ujala mandátu v roku 2019.

Príbeh Komisie predsedníčky von der Leyenovej

Keď sa v decembri 2019 ujala Komisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej svojej funkcie, sľúbili sme, že budeme odvážni a ambiciózni. Odvtedy táto Komisia neúnavne pracovala na plnení úlohy, ktorou ju európski občania poverili.

Od boja proti globálnej pandémii až po riešenie extrémnych poveternostných udalostí v dôsledku zmeny klímy, od reakcie na brutálnu agresiu Ruska proti Ukrajine až po zvládnutie najhoršej energetickej krízy za posledné desaťročia. To boli hlavné výzvy, ktorým Komisia počas svojho mandátu čelila. Napriek tlaku spôsbenému viacerými krízami sa Komisii podarilo pozerať dopredu a riešiť kľúčové výzvy.

Spoločné prekonávanie pandémie

Influenza vaccination - France

Ochrana životov, živobytia a európskeho hospodárstva

Všetci Európania mali prístup k  vakcínam v rovnakom čase bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte žili. Zabezpečili sme až 4,6 miliardy dávok vakcín a viac ako 80 % dospelého obyvateľstva EÚ bolo zaočkovaných aspoň prvou dávkou.

Vyvinuli sme praktické nástroje, ktoré umožnili Európanom bezpečne cestovať. Zriadili sme Digitálny COVID preukaz EÚ, ktorý spája 78 krajín a území. Keď tovary uviazli na ceste v dôsledku zatvorených hraníc, zaviedli sme takzvané zelené jazdné pruhy, pomocou ktorých sme zabezpečili nepretržitý tok základných tovarov a vyhli sa ich nedostatku.

Spustili sme tiež Európsky nástroj dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE). V roku 2020 vďaka nemu mohlo pokračovať v prevádzke 2,5 milióna podnikov a 31,5 Európanov neprišlo o prácu, čim sme sa vyhli rozsiahlej hospodárskej a sociálnej kríze.

Naštartovali sme obnovu Európy

Pracovali sme na tom, aby sa hospodárstva všetkých členských štátov, najmä tých, ktoré boli pandémiou najviac zasiahnuté, mohli rýchlo zotaviť. Naše úsilie vyústilo v odvážny nový plán na získavanie peňazí na trhu a spoločné investovanie do obnovy a odolnosti Európy. NextGenerationEU bol pre naše hospodárstvo impulzom viery v jeho obnovu. Tento plán s prostriedkami vo výške 800 miliárd eur poháňa naše hospodárstva kombináciou investícií a reforiem.

Rozhodná odpoveď na ruskú agresiu na Ukrajine

Participation of Didier Reynders, European commissioner, in public actions of solidarity to commemorate the 1 year anniversary of the Ukraine invasion

Jednotne, rozhodne a neochvejne po boku Ukrajiny

V Európskej únii našlo útočisko viac ako 4 milióny ukrajinských utečencov. EÚ spolu s jednotlivými členskými štátmi zorganizovali bezprecedentnú humanitárnu, vojenskú a finančnú pomoc vo výške viac ako 88 miliárd eur, vrátane 28 miliárd na vojenskú podporu. Vďaka novému Nástroju pre Ukrajinu jej v nasledujúcich štyroch rokoch poskytneme ďalších 50 miliárd, aby sme jej pomohli udržiavať základný chod krajiny – pokračovať vo výučbe na školách, vyplácať mzdy či dôchodky.

Na znak uznania obrovského pokroku, ktorý Ukrajina dosiahla, a berúc do úvahy jej vlastné ašpirácie, prijala naša Únia na základe odporúčania Komisie historické rozhodnutie o začatí prístupových rokovaní s Ukrajinou.

Keď hrozilo, že ruská agresia vyvolá celosvetovú potravinovú krízu, prišli sme s riešením, vďaka ktorému sa ukrajinské obilie dostalo do krajín, ktoré ho najviac potrebovali. Otvorili sme koridory solidarity, po ktorých sa mohlo prepraviť 122 ton ukrajinského tovaru, z čoho takmer 64 miliónov ton predstavovalo poľnohospodárske produkty prevažne na vývoz.

Zaviedli sme 13 balíkov sankcií, aby sme oslabili moskovskú vojenskú mašinériu. Imobilizovali sme aktíva Ruskej centrálnej banky v EÚ vo výške viac ako 200 miliárd eur a pomáhame zbierať dôkazy o ruských vojnových zločinoch a trestnom čine agresie.

Posilňovanie odolnosti, bezpečnosti a obranných schopností Európy

Komisia vypracúva novú Európsku priemyselnú stratégiu v oblasti obrany. Ujasní naše strategické zameranie a pomôže prepojiť úsilie vnútroštátnych a európskych firiem –  od výskumu cez industrializáciu a komercializáciu nových systémov, až po zvyšovanie produkcie, koordinované obstarávanie a zabezpečenie dodávok.

Spoločné riešenia najhoršej energetickej krízy za posledné desaťročia

Plán REPowerEU nám umožnil zabezpečiť dodávky energie a znížiť mieru závislosti od ruských fosílnych palív. Spotrebu plynu sme znížili o 18 % a zdvojnásobili sme úsilie rozširovať obnoviteľné zdroje energie.

Minulý rok sme prvýkrát vyrobili viac elektriny z vetra ako z plynu. Množstvo solárnej energie vyrobenej v Európe sa takmer zdvojnásobilo. Miera inštalácie zariadení na výrobu solárnej a veternej energie ročne stúpla o približne 35 %.

Zriadili sme energetickú platformu EÚ na združovanie dopytu a spoločný nákup plynu. Platforma v roku 2023 umožnila európskym nákupcom prístup k 42 miliardám kubických metrov plynu. Posledná verejná súťaž EÚ z februára 2024 prilákala nadmerný počet uchádzačov a celkový objem 97,4 miliardy kubických metrov plynu od medzinárodných dodávateľov.

Poskytovanie pomoci počas katastrof

Preparing for an earthquake in Slovenia

Posilnili sme schopnosť Európy poskytovať životne dôležitú pomoc krajinám postihnutým katastrofou

Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany poskytuje pomoc nielen na celom našom kontinente. Naše tímy pracovali na záchrane ľudí a odstraňovaní trosiek po smrteľných zemetraseniach, ktoré zasiahli Albánsko, Chorvátsko a Turecko. Poskytli tiež rýchlu pomoc priamo v teréne po ničivých povodniach v Belgicku, Nemecku, Taliansku a Slovinsku. Naša hasičská flotila pomohla hasiť požiare v Grécku, Portugalsku, vo Francúzsku či v Albánsku. Vôbec prvý raz sa na Európu s prosbou o pomoc obrátila aj Kanada, keď ju zasiahli najhoršie lesné požiare za posledné roky.

Od roku 2019 sme prostredníctvom Fondu solidarity EÚ poskytli viac ako 3 miliardy eur členským štátom a pristupujúcim krajinám, ktoré museli čeliť prírodným katastrofám či núdzovým situáciám v súvislosti s verejným zdravím.

Vytvorili sme tiež rescEU: spoločnú rezervu európskych zdrojov vrátane flotily hasičských lietadiel a vrtuľníkov, lekárskych evakuačných lietadiel a zásob zdravotníckeho materiálu. Od roku 2020 koordinujeme 232 operácií pomocou humanitárnych leteckých mostov EÚ v reakcii na 12 kríz na celom svete.

Európska zelená dohoda

Braine-l'Alleud photovoltaic park

Stratégia rastu, ktorá chráni klímu

Našim cieľom je stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnymi. Zaviedli sme rámec na zníženie emisií skleníkových plynov aspoň o 55 % do konca tohto desaťročia v porovnaní s rokom 1990. Zvýšili sme investície na úrovni EÚ. Takmer 400 miliárd eur z nástroja NextGenerationEU a politiky súdržnosti je určených na financovanie projektov súvisiacich s klímou. Zriadili sme Fond na spravodlivú transformáciu a Sociálno-klimatický fond, aby sme poskytli podporu zraniteľnejším obyvateľom, ktorí čelia výzvam pri adaptácii na nové technológie.

Zákon o čistom nulovom priemysle výrazne urýchli povoľovacie procesy pre výrobu čistých technológií a podporí európske podniky, aby si pri prechode na ne zachovali konkurenčnú výhodu.

Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach rieši riziko úniku uhlíka, aby domáca výroba a dovoz podliehali podobným úrovniam stanovovania cien uhlíka, a nabáda výrobcov v tretích krajinách, aby aplikovali nízkouhlíkové technológie.

Vedúce postavenie Európy v oblasti digitálnych technológií

Humanoid robotics and AI research and development - Italian Institute of Technology

Pomáhame občanom a firmám využívať nové technológie

V celej Európe sme investovali miliardy do rozširovania optických vlákien a 5G. Prepojili sme vidiecke regióny a vybavili sme státisíce pracovníkov digitálnymi zručnosťami. EÚ je dnes domovom štyroch najvýkonnejších počítačov na svete – so sídlom vo Fínsku, v Taliansku, Španielsku a Nemecku. 

Akt o digitálnych službách určuje základné pravidlá pre všetky digitálne spoločnosti v Európe, ako aj jasné práva pre používateľov. Vymedzili sme osobitnú zodpovednosť veľkých internetových platforiem za obsah, ktorý propagujú a šíria, napríklad s cieľom pomôcť bojovať proti nenávistným prejavom a dezinformáciám a chrániť maloletých. Akt o digitálnych trhoch zabezpečuje, aby veľké digitálne spoločnosti dodržiavali spravodlivé pravidlá a zabezpečili transparentnosť a právnu istotu pre podniky v EÚ.

Vďaka nášmu aktu o umelej inteligencii, ktorý podporuje inovácie, je EÚ prvým a zatiaľ jediným kontinentom, ktorý má zavedený osobitný právny predpis o umelej inteligencii zameraný na jej využitia spojené s vysokým rizikom. Startupom a malým a stredným podnikom poskytujeme prístup k našim špičkovým superpočítačom. Náš akt o údajoch má za cieľ stimulovať zdieľanie údajov tými, ktorí ich generujú, a zvýšenie konkurencieschopnosť našich cloudových trhov – do roku 2028 to k nášmu HDP pripočíta desiatky miliárd eur. 

Praktický prístup k podpore konkurencieschopnosti európskeho priemyslu

Vyvinuli sme rýchly prístup na podporu kľúčových sektorov ako čipy, čisté technológie, batérie či veterná energia. Prístup sme otestovali s európskym aktom o čipoch, ktorý má za cieľ zvýšiť ich výrobu a podporiť rozširovanie a inovácie v celom hodnotovom reťazci. Európsky akt o čipoch už vytvoril plánované investície v hodnote viac ako 100 miliárd eur naprieč celým hodnotovým reťazcom a pomáha vytvárať dobré pracovné miesta v celej Európe.

Náš zákon o čistom nulovom priemysle pomôže EÚ vytvoriť silnú domácu výrobnú kapacitu. Do roku 2030 by malo byť aspoň 40 % nášho dopytu po technológiách s nulovou bilanciou emisií pokrytých európskou výrobnou kapacitou.

Zákon o kritických surovinách zabezpečí našim spoločnostiam prístup k základným materiálom. Európa v súčasnosti získava výrazný podiel vzácnych zemín a iných kritických surovín z Číny. Geopolitické napätie či udalosti ako pandémia by mohli kedykoľvek spôsobiť vážne problémy pre nadväzujúcu výrobu v  Európe. Preto sme vo vzťahu k Číne prišli s novou zásadou znížiť riziká, ale nepretrhnúť väzby. Pracujeme na nových projektoch v Európe a zároveň pestujeme strategické partnerstvá s krajinami ako Austrália, Čile a Kanada. Vypracovali sme vôbec prvú stratégiu hospodárskej bezpečnosti s konkrétnymi krokmi na zvýšenie odolnosti hospodárstva a zníženie rizík.

Sociálne trhové hospodárstvo pre ľudí

Wind Power: the production of wind power towers

Konkurencieschopnosť sociálneho trhového hospodárstva založená na zručnostiach a blahobyte našich pracovníkov

Náš Pakt o zručnostiach poskytne pracovníkom odbornú prípravu potrebnú na to, aby zodpovedali potrebám podnikov. Pakt sme podporili investíciami do zručností v hodnote 65 miliárd eur z rozpočtu EÚ a nástroja NextGenerationEU.

Navrhli sme pravidlá na zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov platforiem. Stanovili sme tiež pravidlá transparentnosti odmeňovania, aby platila základná zásada, že rovnaká práca si zaslúži rovnakú odmenu, bez ohľadu na to, či ju vykonáva žena alebo muž. Ďalší pokrok v tejto oblasti symbolizuje Európska záruka pre deti, ktorá sprístupňuje rodinám v núdzi starostlivosť o deti zabezpečuje, aby matky a otcovia mohli skĺbiť prácu s rodinou. Prijatím smernice o ženách vo vrcholových orgánoch si naša Únia stanovila cieľ, že 40 % nevýkonných riadiacich pozícií v kótovaných spoločnostiach budú zastupovať ženy. Komisia predložila aj nové iniciatívy proti rasizmu a antisemitizmu, ale aj pre LGBTIQ osoby, jednotlivcov so zdravotným postihnutím a Rómov.

Boj proti neregulárnej migrácii

Visit of Jean-Claude Juncker, President of the EC, to Germany

Spoločný európsky prístup k migrácii a azylu založený na solidarite, zodpovednosti a dodržiavaní ľudských práv

Zaviazali sme sa vytvoriť spoločný systém na zlepšenie riadenia migrácie v EÚ a navrhli sme Nový pakt o migrácii a azyle. Nové pravidlá nám umožnia lepšiu kontrolu vonkajších hraníc a zefektívnia konania o azyle, návrate a na hraniciach. Členské štáty sa budú navzájom podporovať prostredníctvom flexibilného, ale trvalého mechanizmu solidarity. Každá krajina si bude môcť vybrať formu solidarity, akú chce poskytnúť.

Komisia počas celého mandátu podporovala členské štáty pri riešení bezprostredných výziev, a to od zvýšeného počtu príchodov do Stredozemia až po inštrumentalizáciu migrácie zo strany Bieloruska. Operačnú podporu a pomoc pri tom poskytovali agentúry EÚ. Zároveň sme budovali partnerstvá s tretími krajinami s cieľom bojovať proti prevádzačstvu a zvýšiť počet návratov. Napríklad s Tuniskom sme podpísali komplexné partnerstvo, ktoré prináša obojstranné výhody nad rámec migrácie – od energetiky a vzdelávania až po zručnosti a bezpečnosť.

Posilňovanie demokracie a právneho štátu

Right to vote

Právny štát ako priorita a nový impulz pre európsku demokraciu

Táto Komisia vypracovala právne predpisy na ochranu a posilnenie demokracie, boj proti zahraničnému zasahovaniu, boj proti dezinformáciám a na ochranu slobody a plurality médií, ako aj bezpečnosti novinárov. V záujme dodržiavania zásad právneho štátu vo všetkých členských štátoch sme prijali bezprecedentné opatrenia. S cieľom predchádzať porušovaniu zásad právneho štátu a ďalej ho posilňovať sme začali vydávať výročnú správu o právnom štáte s individualizovanými odporúčaniami pre jednotlivé členské štáty. Keď nestačil dialóg, využili sme všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, vrátane postupov o nesplnení povinnosti alebo mechanizmu rozpočtovej podmienenosti. Ten v prípade, že sa v členskom štáte nedodržiava zásada právneho štátu, umožňuje pozastaviť platby z rozpočtu EÚ. Toto ustanovenie sa na žiadosť Komisie aktivovalo voči Maďarsku.

Silnejšia a odvážnejšia Európa

Participation of Jutta Urpilainen, European Commissioner, to the Global Gateway Forum

Spolupráca s priateľmi a partnermi, ktorá nám pomáha prekonať celosvetové krízy

Prvá návšteva súčasného kolégia komisárov smerovala do Afriky. Práca Komisie Ursuly von der Leyenovej posunula vzťahy so Spojenými štátmi na novú úroveň, a to vďaka úzkej spolupráci na podpore Ukrajiny, ako aj v oblasti energetiky, klímy, obchodu a technológií. Takisto pomohla obnoviť pobrexitové vzťahy so Spojeným kráľovstvom. Rokovali sme o Windsorskom rámci, vďaka ktorému sa obnovilo pozitívne smerovanie jedného z našich najdôležitejších vzťahov v Európe.

Pomocou stratégie Global Gateway, ktorá je historicky najväčším globálnym investičným programom Európy, sme vytvorili novú generáciu partnerstiev. Global Gateway v hodnote 300 miliárd eur predstavuje našu ponuku kvalitných investičných a infraštruktúrnych projektov, ktoré rešpektujú prísne environmentálne a sociálne normy a vytvárajú pracovné miesta a rast na miestnej úrovni. Vybralo sa viac ako 200 hlavných projektov s investíciami vo výške 66 miliárd eur, a to počnúc strategickými partnerstvami v oblasti surovín s Namíbiou, Čile a Argentínou po spoluprácu v oblasti vodíka z obnoviteľných zdrojov s Marokom a Egyptom či digitálny podmorský káblový systém Medusa, ktorý spája EÚ so severoafrickými krajinami.

Na stiahnutie:

Úspechy Európskej komisie v rokoch 2019 - 2024

Úspechy Európskej komisie v rokoch 2019 - 2024 - chronologický prehľad

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
11. marca 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku