Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok26. mája 2017Odhadovaný čas čítania: 2 min

Už viete, kde sa pôjdete cez leto kúpať?

more_web.jpg
© EU
Komisia tento týždeň zverejnila výročnú správu o kvalite vody na kúpanie v EÚ. Z jej výsledkov vyplýva, že viac ako 85 % lokalít určených na kúpanie monitorovaných v roku 2016 v celej Európe (EÚ, Albánsko a Švajčiarsko) spĺňa tie najprísnejšie požiadavky na výbornú kvalitu vody, t. j. vody, ktorá je prevažne bez znečisťujúcich látok škodlivých pre ľudské zdravie a životné prostredie. 

Dobrou správou je tiež, že minimálne požiadavky stanovené v predpisoch Európskej únie spĺňa viac ako 96 % lokalít určených na kúpanie.

Na Slovensku spĺňa najprísnejšie požiadavky na výbornú kvalitu vody 64 percent monitorovaných lokalít. Vzorky pritom pochádzali z 33 miest na Slovensku určených na kúpanie, z toho 21 dosahovalo výbornú kvalitu a osem dobrú kvalitu vody. Nevyhovujúca bola jedna vzorka.

Najlepšie výsledky v hodnotení kvality vody na kúpanie dosiahlo päť krajín v EÚ, v ktorých až 95 percent či viac lokalít určených na kúpanie získalo hodnotenie „výbornej“ kvality, a to Luxembursko (všetkých 11 uvádzaných lokalít), Cyprus (99 % všetkých lokalít), Malta (99 %), Grécko (97 %) a Rakúsko (95 %).

Správa, ktorú vypracovala Európska environmentálna agentúra (EEA) v spolupráci s Európskou komisiou, potvrdila už 40 rokov trvajúci trend zvyšovania čistoty vody na plážach a kúpaliskách v Európe.

Európsky komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella v tejto súvislosti uviedol: „Výborná kvalita vody v európskych lokalitách určených na kúpanie nie je náhodou. Je výsledkom tvrdej práce odborníkov na túto oblasť. Svedčí to o význame presadzovania politiky EÚ v oblasti podpory „zelených“ pracovných miest. Európsky zelený týždeň, ktorý tento rok trvá od 29. mája do 2. júna, bude oslavou výsledkov tohto úsilia. Vodohospodárski pracovníci, experti na povodne, environmentálni chemici, pracovníci správy odpadových vôd – tí všetci zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní vysokej kvality vody na kúpanie.“

Viac informácií o výročnej správe o kvalite vody na kúpanie nájdete tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
26. mája 2017