Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok8. júna 2020Odhadovaný čas čítania: 3 min

V Európe je kvalita vôd na kúpanie stále vysoká

beach-foam-landscape-nature-533923.jpg
© EU
Čistá voda na kúpanie sa zvyčajne považuje za samozrejmosť, ale v skutočnosti je jedným z úspechov spolupráce v rámci Európskej únie. Najnovšie zistenia potvrdzujú, že si Európania môžu pri kúpaní v európskych vodách naďalej užívať veľmi vysoké štandardy kvality vody.

Výsledky, ktoré uverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA) a Európska komisia, poskytujú dobrý prehľad o tom, kde môžu plavci nájsť najlepšiu kvalitu vody na kúpanie. 

Podľa uverejneného výročného hodnotenia je kvalita vôd v Európe naďalej vysoká. Takmer 85 % lokalít určených na kúpanie monitorovaných v roku 2019 v celej Európe spĺňa tie najvyššie a najprísnejšie normy výbornej kvality vody.
Minimálne „dostatočné“ požiadavky dosiahlo 95 % lokalít. Zo správy takisto vyplýva, že kvalita pobrežných lokalít na kúpanie je lepšia ako kvalita kúpalísk vo vnútrozemí.

Len 1,3 % zo všetkých lokalít sledovaných v minulom roku získalo hodnotenie „nevyhovujúce“. Tento údaj výrazne nekolíše od roku 2013, keď predstavoval 2 %, čo je dôkazom dlhodobého zlepšenia kvality vody na kúpanie.

Kúpanie na Slovensku

Na Slovensku bolo ohodnotených 32 lokalít na kúpanie. 87,5 % slovenských monitorovaných lokalít je v súlade s normami minimálnej kvality vôd na kúpanie stanovených v smernici, a preto sú klasifikované ako „dostatočné“ alebo lepšie.
Výbornú kvalitu získalo 20 slovenských lokalít (62,5 %) – Zlaté piesky (minulý rok mali hodnotenie dobrá kvalita a tento rok si polepšili), Zelená voda, Veľké Kolpašské jazero, Ružiná - pri obci Divín a Ružiná pri obci Ružiná, Pláž Ormet a Drieňok (obe v rámci  vodnej nádrže Teplý Vrch), Liptovská Mara, Pod Bukovcom, Ružín, Veľká Domaša –Valkov, Veľká Domaša –Tíšava a Veľká Domaša – Nová Kelča Polostrov Krym, Vinianske jazero, Zemplínska šírava- Paľkov, Kamenec, Medvedia hora, Hôrka a Biela Hora, Šulianske jazero.

Dobrú kvalitu získalo 7 lokalít (21,88 %) - Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji, Počúvadlianske jazero, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – Dobrá pláž.

Dostačujúcu kvalitu získala jedna z hodnotených lokalít (3,13 %) – Vindšachtské jazero.

Nevyhovujúcou („poor quality") je jedna lokalita (3,13 %) - Slnečné jazerá (majú nevyhovujúce hodnotenie od r. 2017, 2015-16 bola kvalita vody s hodnotením dobrá, 2012-2014 dokonca výborná).

Tri lokality na kúpanie neboli klasifikované (9,38 %) - Kunovská priehrada, Dolnohodrušské jazero, Veľké Richňavské jazero.

Prečo je kvalita lokalít na kúpanie taká dôležitá? 

Ľudské zdravie aj naďalej ohrozuje znečistenie vôd fekálnymi baktériami, a to najmä ak sa zistí vo vodách na kúpanie. Plávanie vo vode na znečistených plážach alebo v jazerách môže spôsobovať ochorenia. Hlavným zdrojom znečistenia je kanalizácia a odtok vody z poľnohospodárskych podnikov a ornej pôdy. Miera znečistenia sa zvyšuje pri silných dažďoch a záplavách, keď dochádza k pretekaniu kanalizácie a znečistená odtoková voda sa dostáva do riek a morí.

Z dôvodov pandémie koronavírusu a reštriktívnych opatrení zavedených v celej Európe sa však verejnosti odporúča vyhľadať aktualizované informácie o bezpečnostných opatreniach v lokalitách určených na kúpanie, ktoré vydávajú miestne a vnútroštátne orgány a prevádzkovatelia pláží. 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
8. júna 2020