Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok2. septembra 2019Odhadovaný čas čítania: 3 min

V tomto roku bolo z programu Európa pre občanov zatiaľ podporených 19 projektov zo Slovenska vo výške vyše 500 000 eur.

europa_pre_obcanov_2019.jpg
© EU
Grantový program EÚ – Európa pre občanov každoročne podporí v priemere 40 slovenských projektov. Slovensko sa každoročne nachádza na popredných priečkach v počte podporených projektov.

O finančnú podporu z programu môžu žiadať mestá, obce, kraje, mimovládne neziskové organizácie, občianske združenia, think tanky, vzdelávacie inštitúcie či múzeá na diskusné podujatia, konferencie, workshopy, štúdie, výstavy a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru.

Európa pre občanov otvára počas roka niekoľko výziev na podávanie medzinárodných projektov, ktorých cieľom má byť zvyšovanie občianskej participácie v krajinách Európskej únie.

Tento program podporuje projekty, ktoré umožňujú občanom reflektovať na politiky a pôsobenie EÚ, a tiež také, ktoré prispievajú k tomu, aby občania Únie rozumeli jej spoločnej histórii a hodnotám. Vo februári a v marci tohto roku boli uzavreté 3 výzvy na podávanie projektov družobných miest, európskej pamäti a projektov sietí medzi mestami.

Do výzvy Družobné mestá sa prihlásilo spolu 301 žiadateľov z celej Európy. V tejto silnej konkurencii uspelo až 18 slovenských miest či obcí, ktoré dostali granty vo výške od 7 560€ do 25 000 € na projekty, v rámci ktorých realizujú krátkodobé podujatia/stretnutia občanov partnerských miest či obcí. Obec Dolný Štál dostala napríklad podporu na Festival národnostných menšín Európy, mesto Lučenec na projekt s názvom Spoločná história Židov, Slovákov, Maďarov a ostatných národov Európy 1920 – 2020.

Do výzvy Európska pamäť sa prihlásilo 262 žiadateľov z celej Európy, z toho 6 podaných projektov bolo zo Slovenska. Podporu z programu vo výške 90 720 € získal slovenský projekt s názvom Queer curtain – 30 years for democracy for LGBTI people. Projekt divadla NoMantinels sa bude venovať téme práv LGBTI ľudí počas komunistickej éry v krajinách bývalého východného bloku – Československa, východného Nemecka, Poľska či Juhoslávie. Súčasťou projektu bude publikácia videí svedectiev LGBTI ľudí, ktorí prežili komunizmus, divadelné predstavenia o živote LGBTI ľudí počas komunizmu a dnes, ako aj séria výstav a diskusných podujatí.

Do výzvy Siete medzi mestami sa prihlásilo celkovo 131 žiadateľov z celej Európy, pričom podporu z programu získalo 18 z nich. Žiaden slovenský projekt podporu nezískal, avšak obce Chorvátsky Grob a Kalonda sú ako partneri zapojené do projektov, ktoré grant získali.

Výsledky septembrovej uzávierky, do ktorej sa dalo prihlásiť do 2. septembra do 12:00 hod. na obed, budú známe do 6 mesiacov. Do 2. septembra boli otvorené tieto výzvy: Družobné mestá, Siete medzi mestami a Projekty občianskej spoločnosti.

Program Európa pre občanov na Slovensku zastrešuje Európsky kontaktný bod (EKB), ktorý je súčasťou Národného osvetového centra. EKB je informačno-konzultačným miestom, ktoré poskytuje informácie o programe Európa pre občanov a konzultuje budúce projekty so žiadateľmi o grant. EKB pravidelne organizuje semináre zamerané na pomoc predkladateľom projektov.

Viac informácií o programe Európa pre občanov na Slovensku nájdete tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
2. septembra 2019