Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok1. júla 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 2 min

V zahraničí môžeme telefonovať za domáce ceny ďalších 10 rokov

Roaming za domáce ceny, právo na rovnakú kvalitu mobilného internetu v zahraničí ako doma a lepší prístup k tiesňovej komunikácií. To sú niektoré z výhod, ktoré nám ponúka vylepšené nariadenie o roamingu, ktoré vstúpi do platnosti od 1. júla 2022.

Roaming in the EU

Okrem predĺženej platnosti do roku 2032, zavádza nové nariadenie právo spotrebiteľa na rovnakú kvalitu mobilného internetu v zahraničí ako doma. Operátori by mali zabezpečiť, aby mali spotrebitelia prístup k sietí 4G alebo pokročilejšej sieti 5G, ak sú k dispozícii. Všetky informácie o dostupnosti sietí v rôznych destináciách by mali byť ľahko dostupné priamo v zmluvách alebo na webových sídlach operátorov. 

Nové pravidlá roamingu ukladajú operátorom povinnosť chrániť svojich spotrebiteľov a informovať ich o tom, ak sa ich telefóny pripoja k iným ako pozemským sieťam (napríklad k satelitom počas cesty lietadlom alebo loďou). Operátori by mali okrem toho automaticky prerušiť mobilné služby, ak mobilné služby v iných ako pozemských sieťach dosiahnu poplatky vo výške 50 EUR alebo iný vopred stanovený limit. Dostupná by mala byť aj možnosť nepoužívať roaming na palube lietadiel a lodí.  

Cieľom nových pravidiel roamingu je zabezpečiť, aby občania poznali jednotné európske tiesňové číslo 112, ktoré môžu využívať kdekoľvek v EÚ. Do júna 2023 by operátori mali svojim zákazníkom, ktorí cestujú do zahraničia, zasielať automatické správy a informovať ich o dostupných alternatívach komunikácie s tiesňovými službami, napríklad prostredníctvom textových správ alebo aplikácií v reálnom čase. Tieto alternatívne prostriedky môžu využívať najmä občania, ktorí nie sú schopní telefonovať.

Nižšie ceny medzi operátormi, lepšie podmienky pre spotrebiteľov 

Nové nariadenie o roamingu stanovuje aj nižšie veľkoobchodné poplatky, teda poplatky, ktoré musia operátori platiť za využívanie sietí v zahraničí. Tieto veľkoobchodné stropy sú stanovené na úrovniach, ktoré zabezpečujú, že všetci operátori zvládnu pokryť náklady na poskytovanie roamingových služieb spotrebiteľom za domáce ceny. 

V novom nariadení sa pre dátové služby stanovujú tieto veľkoobchodné limity: 

  • 2 eurá za GB v roku 2022, 1,8 eur za GB v roku 2023, 1,55 eur za GB v roku 2024, 1,3 eur za GB v roku 2025, 1,1 eur za GB v roku 2026 a 1 EUR za GB od roku 2027. 

  • Pre hlasové služby platia tieto limity: 0,022 eur za minútu v rokoch 2022 – 2024 a 0,019 eur za minútu od roku 2025. 

  • Pre SMS správy platia tieto limity: 0,004 eur za SMS v rokoch 2022 – 2024 a 0,003 eur za SMS od roku 2025. 

Vďaka režimu “roaming za domáce ceny” môžu cestujúci už od roku 2017 v EÚ a EHP (Európskom hospodárskom priestore) volať, posielať textové správy a surfovať na internete v zahraničí bez dodatočných poplatkov. Keďže platnosť súčasného nariadenia sa mala skončiť 30. júna 2020, Komisia navrhla vo februári 2021 nové vylepšené nariadenie o roamingu, aby umožnila všetkým používateľom mobilných telefónov a internetu využívať roaming bez dodatočných poplatkov až do roku 2032. 

Viac informácií nájdete v tlačovej správe a v Q&A dokumente.  

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
1. júla 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku