Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok1 marec 2019

Verejná výzva na predkladanie ponúk

istock-11932986.jpg
© EU
Informačné služby, poradenstvo a pomoc pri komunikačných činnostiach pre Európske informačné centrum v Bratislave.

Zastúpenie Európskej komisie v SR (ZEK) vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie ponúk na informačné služby, poradenstvo a pomoc pri komunikačných činnostiach pre Európske informačné centrum v Bratislave. Ide o rámcový kontrakt na dobu 4 roky. Maximálny rozpočet výberového konania je stanovený na 260 000 EUR (bez DPH) / 65 000 EUR na rok. Lehota na predkladanie ponúk končí 1.4.2019. Viac informácií nájdete tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
1 marec 2019