Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok6. augusta 2021Odhadovaný čas čítania: 2 min

Viac ako polovica dospelej populácie v EÚ trpí nadváhou

p046342-506894_s_0.png
© EU
Prinášame najnovšie zistenia, ktoré vychádzajú z čerstvého prieskumu v oblasti zdravia v EÚ. Ako sme na tom so životosprávou? Trpia Európania nadváhou? Kde v Únii žije najviac obyvateľov s nadváhou? A ako sú na tom Slováci?  

Zistenie, že viac ako polovica dospelej populácie v EÚ trpí nadváhou vyplýva z nedávno zverejneného Európskeho prieskumu zdravia formou rozhovoru (European Health Interview Survey – EHIS). Prieskum spracovával dáta z roku 2019, podľa ktorých malo normálnu váhu 45 % dospelých v EÚ. Avšak viac ako polovica z nich (53 %) už mali nadváhu alebo trpeli obezitou, konkrétnejšie 36 % dospelých Európanov malo nadváhu a 17 % trpelo obezitou. Na opačnom konci sa zase ocitli takmer 3 % dospelých, ktorí boli podvyživení. Pre účely tohto prieskumu bol použitý index telesnej hmotnosti – tzv. body mass index - BMI, ktorý uvádza, že hodnota menej ako 18,5 predstavuje podvýživu; 18,5 až 25 zase normál a viac ako 25 sa vyhodnocuje ako nadváha; viac ako 30 už značí obezitu.  

Z prieskumu vyplynuli tieto prvé zistenia: 

Čím sme starší, tým viac vážime  

Platí pravidlo, že čím staršia populácia, tým je v nej väčší výskyt nadváhy alebo obezity. Výnimkou sú len ľudia starší ako 75 rokov. Najvyšší podiel (66 %) ľudí s nadváhou či obezitou je v kategórii seniorov vo veku od 65 do 74 rokov. Oproti tomu u mladých ľudí v EÚ trpí nadváhou alebo obezitou približne 1 zo 4 mladých Európanov (25 %) vo veku 18 až 24 rokov.   

Vzdelanejší vážia menej 

V tejto oblasti sa tiež črtá istý vzorec - čím vyššie vzdelanie, tým menší podiel ľudí s nadváhou či obezitou. V roku 2019 malo nadváhu 59 % dospelých s nižším vzdelaným, 54 % so stredným vzdelaním a 44 % s vyšším vzdelaním. Rovnaký vzorec platí aj pre obezitu – najviac obéznych dospelých malo nižšie vzdelanie (20 %), nasledovalo stredné vzdelanie (17 %) a vyššie len 11 %.   

Najmenej ľudí s nadváhou žije v Taliansku, najviac v Chorvátsku, Slovensko je nad priemerom EÚ 

Najviac obyvateľov s nadváhou žilo v roku 2019 v Chorvátsku a na Malte (až 65 %). Najmenej obéznych by ste aj napriek priehrštiam výborných cestovín, pravej talianskej pizzi či maslovým croissantom a chrumkavým bagetám našli v Taliansku (46 %), Francúzsku (47 %) a Luxembursku (48 %). Ako zatočili slovenské halušky, pirohy či trdelník s váhou Slovákov? Prieskum na Slovensku zistil, že 59 % obyvateľov má nadváhu a s týmto výsledkom sa Slováci umiestnili nad celoeurópskym priemerom, ktorý je na úrovni 53 %. V porovnaní so Slovenskom sú na tom v rámci V4 o jedno percento lepšie v Poľsku a o jedno percento horšie v Česku a Maďarsku.  

Muži vážia viac ako ženy 

V každom členskom štáte EÚ má nadváhu viac mužov ako žien. Najväčší rozdiel bol zaznamenaný v Luxembursku (59 % mužov vs. 38 % žien) a v Česku (70 % mužov vs. 51 % žien). Na Slovensku trpí nadváhou okolo 78 % mužov a len niečo viac ako polovica žien (okolo 51 %).  

Viac informácií k téme nájdete aj na tomto odkaze.  

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
6. augusta 2021