Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok30 november 2018

Výberové konanie

istock-11932986.jpg
© EU

V blízkej dobe plánuje Zastúpenie Európskej komisie v SR (ZEK) vyhlásiť výberové konanie na celkové technické a organizačné zabezpečenie koncertu vážnej hudby so špičkovým európskym sólistom/sólistkou pri príležitosti Dňa Európy 2019 v Bratislave. Koncert by sa mal konať v týždni od 6. do 12. mája 2019 (s výnimkou 9. mája). Cieľová skupina sú hostia z diplomatického zboru. Maximálny rozpočet výberového konania je stanovený na 30 000 EUR (bez DPH). Ak máte záujem byť oslovení v rámci tohto výberového konania, pošlite nám svoj firemný profil spolu s popisom vašich aktivít a kontaktnými údajmi na adresu: comm-rep-sk-procurement@ec.europa.eudo 10.12.2018.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
30 november 2018