Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok9. apríla 2021Odhadovaný čas čítania: 2 min

Výberové konanie na člena správnej rady Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín

efsa_s.jpg
© EU
Hľadá sa nový člen správnej rady EFSA. Prihlášky možno zasielať do 7. mája 2021. Čítajte ďalej pre viac informácií. 

Európska komisia organizuje výberové konanie s cieľom nahradiť 1 zo 14 členov správnej rady Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), keďže jeho funkčné obdobie uplynie 30. júna 2021
Výzva na vyjadrenie záujmu o pozíciu je uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie: OJ C 118 zo 7. apríla 2021

Online prihlášku a formulár vyhlásenia o záujmoch nájdete tu.
Prihlášky môžete posielať najneskôr do 7. mája 2021

Komisia po výberovom konaní vytvorí zoznam kandidátov a pošle ho Rade, ktorá po konzultácii s Európskym parlamentom vymenuje nových členov správnej rady. 
Mandát novovymenovaného člena bude trvať do 30. júna 2022 (dátum začiatku bude závisieť od dátumu vymenovania). 
 

Informácie o Európskom úrade pre bezpečnosť potravín (EFSA) a jeho správnej rade (viac informácií vo výzve): 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) je kľúčovým prvkom systému hodnotenia rizika, pokiaľ ide o bezpečnosť potravín a krmív v Európskej únii. Úrad bol zriadený na to, aby poskytoval odborné poradenstvo a podporu pri tvorbe právnych predpisov a politík Únie vo všetkých oblastiach, ktoré sú úzko spojené so zdravím a dobrými životnými podmienkami zvierat a tiež so zdravím rastlín. Úrad poskytuje nezávislé informácie o týchto témach a informuje o rizikách. Jeho úlohou je tiež poskytovať odborné poradenstvo v mnohých oblastiach právnych predpisov Únie týkajúcich sa potravín a krmív v prípadoch, keď si to právne predpisy Únie vyžadujú, vrátane nových potravinárskych technológií, ako napríklad GMO (geneticky modifikované organizmy).

Správna rada je zodpovedná za celkový dohľad nad činnosťou úradu s cieľom zabezpečiť, aby úrad plnil svoje poslanie a vykonával pridelené úlohy nezávisle a transparentne v súlade so svojím mandátom. Správna rada tiež vymenúva výkonného riaditeľa, členov vedeckého výboru a vedeckých komisií.
Správnu radu tvorí 14 členov a zástupca Komisie. Štyria členovia správnej rady by mali mať skúsenosti v organizáciách zastupujúcich spotrebiteľské alebo iné záujmy v potravinovom reťazci. 

Viac informácií o Európskom úrade pre bezpečnosť potravín nájdete na: 
http://www.efsa.europa.eu
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
9. apríla 2021