Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok27. júna 2016Odhadovaný čas čítania: 3 min

Vyhlásenie o rozhodnutí lorda Hilla vzdať sa funkcie eurokomisára

hill.jpg
© EU
Komisár lord Hill, zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, informoval predsedu Európskej Komisie J.-C. Junckera o svojom rozhodnutí vzdať sa funkcie európskeho komisára.

Predseda Jean-Claude Juncker uviedol: „S veľkým zármutkom som prijal rozhodnutie lorda Hilla vzdať sa funkcie člena Európskej komisie. Lord Hill je skúsený politik, ktorého si nesmierne vážim a chcem sa mu úprimne poďakovať za jeho lojálnu a profesionálnu prácu, ktorú odviedol ako člen môjho tímu.

Na začiatku funkčného obdobia tejto Komisie som si britského komisára zámerne vybral pre oblasť finančných služieb, aby som Spojenému kráľovstvu prejavil dôveru v ich členstvo v Európskej únii. S poľutovaním však musím konštatovať, že táto situácia sa teraz mení. Pokúšal som sa presvedčiť lorda Hilla, aby zotrval vo funkcii komisára. Považoval som ho nielen za britského komisára, ale aj za skutočného Európana. Chápem však jeho rozhodnutie a rešpektujem ho.

Činnosť Európskej únie musí pokračovať. Po rozhovore s Martinom Schulzom, predsedom Európskeho parlamentu, som požiadal Valdisa Dombrovskisa, podpredsedu Komisie zodpovedného za euro a sociálny dialóg, aby prevzal portfólio pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov. Valdis Dombrovskis už koordinuje vo svojej funkcii podpredsedu mnoho kľúčových spisov v rámci tohto portfólia, pričom v prípade viacerých dôležitých legislatívnych návrhov v tejto oblasti úzko spolupracuje s ostatnými komisármi, Európskym parlamentom a Radou (napríklad v prípade európskeho systému ochrany vkladov). Podpredseda Valdis Dombrovskis má vďaka svojim skúsenostiam, odbornými znalostiam a dobrému prepojeniu medzi poslancami Európskeho parlamentu a ministrami financií a predsedami vlády ideálne postavenie na zabezpečenie kontinuity portfólia pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov.‟

V súlade s medziinštitucionálnou Rámcovou dohodou o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou predseda Juncker oznámil Martinovi Schulzovi, predsedovi Európskeho parlamentu, odstúpenie lorda Hilla a svoj zámer odovzdať portfólio podpredsedovi Dombrovskisovi s cieľom umožniť vykonanie príslušnej parlamentnej konzultácie (odsek 7 medziinštitucionálnej rámcovej dohody). Odstúpenie lorda Hilla nadobudne platnosť 15. júla (o polnoci) a rozhodnutie predsedu Junckera postúpiť dané portfólio nadobudne platnosť 16. júla. Umožní sa tak plynulé odovzdanie tohto dôležitého portfólia.

Podľa zmlúv EÚ by mal mať každý členský štát v Komisii jedného komisára. Predseda Juncker je pripravený urýchlene rokovať s britským premiérom o potenciálnych kandidátoch so štátnou príslušnosťou Spojeného kráľovstva na funkciu komisára, ako aj o pridelení eventuálneho portfólia. V článku 17 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii sa stanovuje, že komisári sú vybraní na základe ich celkových schopností a ich európskej angažovanosti spomedzi osôb, ktoré poskytujú záruky úplnej nezávislosti. Z procedurálneho hľadiska si vymenovanie nového komisára so štátnou príslušnosťou Spojeného kráľovstva vyžaduje spoločnú dohodu medzi predsedom Komisie a Radou ministrov po porade s Európskym parlamentom (článok 246 pododsek 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie). Okrem toho sa v medziinštitucionálnej Rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou vyžaduje, aby predseda Komisie „dôkladne zvážil“ výsledok porady s Európskym parlamentom predtým, ako dá súhlas s rozhodnutím Rady vymenovať nového komisára (ods. 6 rámcovej dohody).

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
27. júna 2016