Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Vyhlásenie26. januára 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 4 min

Vyhlásenie predsedníčky Komisie pred Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu

Dňa 27. januára si pripomenieme Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu a 79. výročie oslobodenia nacistického koncentračného tábora Osvienčim-Brezinka.

 Commemoration of the sixtieth anniversary of the liberation of the Auschwitz Birkenau concentration camp

 V predvečer Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová uviedla:

„Po hanebných teroristických útokoch Hamasu na Izrael 7. októbra 2023 nadobúda pripomienka holokaustu nový význam. Európski Židia opäť žijú v strachu: žiadny rodič by sa nemal báť poslať svoje deti do školy. Židia sú šikanovaní, obťažovaní a napádaní na uliciach, v školách a na univerzitách. Synagógy ničia vandali. Boli znesvätené židovské cintoríny.

Bezprecedentný nárast antisemitských prejavov v celej Európe nám pripomína najtemnejšie obdobie našej histórie. Dnes je však iné to, že všetci stojíme na strane židovských komunít. Pre antisemitskú nenávisť nie je miesto, a najmä nie tu v Európe. Antisemitizmus sa nedá ničím ospravedlniť.

Tri generácie po holokauste musíme zabezpečiť, aby židovstvo bolo aj naďalej živou súčasťou našej spoločnosti. Nemôžeme pripustiť, aby Židia skrývali svoju identitu. Podpora židovského života je jadrom našej stratégie EÚ na boj proti antisemitizmu. Toho roku si pripomíname 79. výročie oslobodenia koncentračného tábora Osvienčim-Birkenau. Spomíname na 6 miliónov židovských žien, mužov a detí a všetky ostatné obete, medzi nimi státisíce Rómov, ktorí boli zavraždení počas holokaustu.

Postupne nás opúšťajú aj poslední preživší holokaustu a my musíme nájsť nové spôsoby, ako zabezpečiť, aby sa na ich príbehy nezabudlo a zaviesť nové metódy výučby, ktoré sa budú opierať o posledné stopy minulosti. Vytvárame preto „sieť miest spojených s holokaustom“, ktorá je nosným prvkom stratégie EÚ na boj proti antisemitizmu. Tieto pamätné miesta musíme chrániť, aby slúžili na vzdelávanie a pripomínanie.

Nesmieme zabudnúť, ako to všetko začalo: antisemitizmus a nenávisť viedli až k holokaustu. Je našou povinnosťou ako Európanov vybudovať Európsku úniu bez antisemitizmu a akejkoľvek formy rasizmu a diskriminácie. Ak Európa sklame Židov, sklame nás všetkých. Dnes treba znovu pripomenúť: nedopustíme to už nikdy viac!

Súvislosti

Európska komisia predložila 5. októbra 2021 historicky prvú stratégiu pre boj proti antisemitizmu a podporu židovského života. Krajinám EÚ a občianskej spoločnosti má pomôcť pri potláčaní antisemitizmu a podpore židovského života v EÚ. Pripomínanie si obetí holokaustu je základným pilierom snahy o to, aby sme nikdy nezabudli na to, ako prebiehali naše dejiny.

Európska komisia 6. novembra 2023 predložila oznámenie „Nenávisť tu nemá miesto: Európa zjednotená proti nenávisti“, v ktorom posilnila ochranu verejných priestorov, najmä židovských bohoslužobných miest, a boj proti nenávisti online. Z koordinátora Európskej komisie pre boj proti antisemitizmu a podporu židovského života sa stane vyslanec, ktorý bude mať osobitný mandát, aby prehlboval koordináciu, a to aj prostredníctvom konkrétnych projektov financovaných EÚ, a aby sa využili všetky možnosti politík EÚ na boj proti nenávisti online aj offline.

Rámcové rozhodnutie o boji proti rasizmu a xenofóbii z roku 2008 zabezpečuje, aby sa závažné prejavy rasizmu a xenofóbie (vrátane verejného schvaľovania, popierania alebo zľahčovania holokaustu) trestali účinnými, primeranými a odrádzajúcimi trestnými sankciami. Komisia prijíma aj dôležité opatrenia na zastavenie šírenia dezinformácií o holokauste online aj offline.

Spolu s Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA), UNESCO, OBSE, Radou Európy a Organizáciou Spojených národov Komisia spustila celosvetovú kampaň #ProtectTheFacts, ktorá má zvyšovať informovanosť a bojovať proti skresľovaniu holokaustu.

V roku 2005 Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijalo rezolúciu o pamiatke holokaustu (60/7), ktorou vyhlásilo 27. január za medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Presne 27. januára 1945 spojenecké vojská oslobodili koncentračný a vyhladzovací tábor Osvienčim – Brezinka. V rezolúcii sa vyzýva každý člen Spojených národov, aby ctil pamiatku obetí holokaustu a podporoval rozvoj vzdelávacích programov o histórii holokaustu, aby už nikdy nedošlo ku genocíde. Vyzýva sa v nej na aktívne zachovávanie miest spojených s holokaustom, ako boli napríklad nacistické tábory smrti, koncentračné tábory, tábory nútených prác a väznice.

Európska komisia a členské štáty EÚ sa v strategickom rámci EÚ pre Rómov a v odporúčaní Rady o Rómoch zaviazali, že budú bojovať proti protirómskemu zmýšľaniu. Prvá hodnotiaca správa o strategických rámcoch jednotlivých členských štátov pre Rómov bola prijatá 9. januára 2023.

Európska komisia v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty poskytne v roku 2024 viac ako 14 miliónov eur z finančných prostriedkov EÚ na podporu projektov týkajúcich sa európskeho historického povedomia. Osobitnú prioritu budú mať projekty, ktorých cieľom je posilniť pamiatku holokaustu a vzdelávanie a výskum v tejto oblasti alebo bojovať proti popieraniu a skresľovaniu holokaustu.

Ďalšie informácie

Boj proti antisemitizmu

Oznámenie „Nenávisť tu nemá miesto: Európa zjednotená proti nenávisti“

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
26. januára 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku