Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok20. júla 2017Odhadovaný čas čítania: 1 min

Vyhrajte cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2017

eesc_competition_2017.jpg
© EU
Európsky hospodársky a sociálny výbor vyhlásil súťaž o Cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2017, ktorej cieľom je oceniť najlepšie projekty zamerané na integráciu ľudí na trh práce.    

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) tento rok ocení inovatívne projekty občianskej spoločnosti na podporu kvalitnej zamestnanosti a podnikania pre budúcnosť práce zamerané na mladých ľudí, migrantov a ostatné osoby, ktoré majú sťažený prístup na trh práce.

Maximálne piatim víťazom sa udelí suma v celkovej výške 50 000 EUR. Konečný termín na zaslanie prihlášok je 8. september 2017 a slávnostné odovzdanie ceny sa uskutoční 7. decembra 2017 v Bruseli.

Takmer desať rokov po vyvrcholení finančnej a hospodárskej krízy Európska únia napriek nedávnemu zlepšeniu naďalej čelí vysokej miere nezamestnanosti. EHSV sa preto tento rok rozhodol oceniť najlepšie inovatívne projekty, ktoré podporujú kvalitné pracovné miesta, podnikanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť, a teda sa zasadzujú za zvrátenie tohto trendu.

Cena sa bude udeľovať za iniciatívy, ktoré sa už realizovali alebo sa stále realizujú a ktoré podporujú nediskriminačný prístup, pokiaľ ide o zapájanie sa na trh práce. Iniciatívy musia byť zamerané na nových pracovníkov, ako sú mladí ľudia, osoby prisťahovaleckého pôvodu alebo osoby, ktoré si vyžadujú osobitnú podporu, napr. dlhodobo nezamestnaní, ženy izolované od trhu práce, ľudia so zdravotným postihnutím alebo osoby žijúce v chudobe.

Cenu pre občiansku spoločnosť, ktorá sa udeľuje už deviaty rok, EHSV zaviedol s cieľom oceniť a povzbudiť iniciatívy občianskej spoločnosti a/alebo jednotlivcov s hmatateľnými výsledkami, ktoré výrazne prispeli k propagácii spoločných hodnôt – pilierov európskej súdržnosti a integrácie. V roku 2016 bola cena zameraná na migráciu.

Viac informácií a prihlasovací formulár nájdete tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
20. júla 2017