Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok13. februára 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 2 min

Vyjadrite sa k revízii pravidiel EÚ o boji proti obchodovaniu s ľuďmi

Ako môže EÚ efektívnejšie bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi? Vyplňte dotazník a pomôžte zlepšiť pravidlá EÚ na boj proti obchodovaniu s ľuďmi.  

Verejná konzultácia - revízia pravidiel EÚ o boji proti obchodovaniu s ľuďmi

Obchodovanie s ľuďmi je obzvlášť závažnou cezhraničnou trestnou činnosťou, ktorú možno účinne riešiť len spoločnými pravidlami v celej Európskej únii. Nedávne správy poukázali na to, že obchodovanie s ľuďmi je ešte stále závažným problémom a súčasne dostupné prostriedky na účinný boj proti nemu nie sú dostačujúce. Podľa najnovších dostupných údajov bolo v Európskej únii v rokoch 2017 až 2018 registrovaných vyše 14 000 obetí obchodovania s ľuďmi. Skutočný počet je však pravdepodobne omnoho vyšší, nakoľko veľa obetí zostáva neodhalených.

Základným kameňom úsilia EÚ v boji proti obchodovaniu s ľuďmi je od roku 2011 smernica EÚ o boji proti obchodovaniu s ľuďmi (smernica 2011/36/EÚ). Touto smernicou sa stanovujú minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a trestov v oblasti obchodovania s ľuďmi. Zavádzajú sa ňou aj ustanovenia, ktoré majú s ohľadom na rodovú perspektívu posilniť predchádzanie tejto trestnej činnosti a tiež zvýšiť ochranu obetí, ako aj vyšetrovanie a trestné stíhanie.

Komisia v stratégii EÚ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2021 – 2025 prijatej 14. apríla 2021 uznala, že desať rokov stará smernica už nemusí byť vo všetkých relevantných aspektoch na daný účel úplne vhodná. V dôsledku toho sa v stratégii ako kľúčové opatrenie uvádza zhodnotenie vykonávania smernice a v prípade potreby na základe výsledku tohto hodnotenia predloženie návrhu jej revízie, aby sa zaistilo, že smernica bude vhodná na svoj účel, vrátane posúdenia možnosti stanovenia minimálnych pravidiel EÚ kriminalizujúcich využívanie služieb založených na vykorisťovaní obetí obchodovania s ľuďmi.

Táto verejná konzultácia bude podkladom pre hodnotenie a prípadnú revíziu smernice EÚ o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, pričom umožní občanom a zainteresovaným stranám vyjadriť svoje názory na súčasné problémy a budúcnosť boja proti obchodovaniu s ľuďmi vrátane možných spôsobov posilnenia, rozvoja a modernizácie existujúceho rámca.

Do verejnej konzultácie môžete prispieť vyplnením online dotazníka do 22. marca 2022. 

Online dotazník a viac informácií k tejto verejnej konzultácii nájdete na tomto odkaze.  

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
13. februára 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku