Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok15. februára 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

Využite príležitosti, ktoré poskytujú európske programy CERV a Spravodlivosť

Program Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV) poskytuje finančné prostriedky na podporu projektov, ktoré propagujú a chránia práva a hodnoty EÚ. Zistite viac. 

CERV program a výzvy

Program CERV má na obdobie rokov 2021 - 2027 doposiaľ najviac dostupných finančných prostriedkov vo výške 1,55 miliard eur. Tieto financie majú byť využité na podporu a ochranu práv a hodnôt EÚ. V kombinácii s programom Spravodlivosť (vo výške 305 miliónov eur) bude program CERV prispievať k vytváraniu Únie spravodlivosti, práv a hodnôt. 
Výzvy, ktoré sú v súčasnosti otvorené v rámci programu CERV, zahŕňajú aj výzvu zameranú na hodnoty Únie vo výške 51 miliónov eur, ktorá má podporiť miestne organizácie občianskej spoločnosti a vôbec prvú výzvu podporujúcu odbornú prípravu a informovanosť o Charte základných práv EÚ a o strategických súdnych konaniach. V rámci programu Spravodlivosť môžu odborníci v oblasti justície využívať nadnárodný charakter programu Spravodlivosť. 

Na rok 2022 je celkovo k dispozícii 143,4 milióna eur na program CERV a 13,3 milióna eur na program Spravodlivosť. 


Nižšie nájdete všetky výzvy programu CERV na rok 2022: 

1. Výzva na predkladanie návrhov na podporu budovania kapacít a informovanosti o Charte základných práv EÚ a činnostiach týkajúcich sa strategických súdnych konaní týkajúcich sa demokracie, právneho štátu a porušovania základných práv

Rozpočet: 2 milióny eur

Lehota na podanie žiadosti o financovanie: 24. február 2022

Odkaz na výzvu

2. Výzva na predkladanie návrhov na granty na opatrenia podporujúce a chrániace hodnoty Únie

Rozpočet: 51 miliónov eur

Lehota na podanie žiadosti o financovanie: 29. marec 2022

Odkaz na výzvu 

3. Výzvy na predkladanie návrhov týkajúcich sa partnerstiev a sietí miest

Rozpočet: 11 miliónov eur

Lehota na podanie žiadosti o financovanie: 24. marec 2022

Odkaz na výzvu

4. Výzva na predkladanie návrhov v súvislosti s európskym historickým povedomím 

Rozpočet: 8 miliónov eur

Lehota na podanie žiadosti o financovanie: 24. marec 2022

Odkaz na výzvu 

5. Výzva na predkladanie návrhov na podporu rovnosti a boj proti rasizmu, xenofóbii a diskriminácii

Rozpočet: 12,2 milióna eur

Lehota na podanie žiadosti o financovanie: 24. február 2022

Odkaz na výzvu 

6. Výzva na predkladanie návrhov na podporu rodovej rovnosti

Rozpočet: 6,8 milióna eur

Lehota na podanie žiadosti o financovanie: 16. marec 2022

Odkaz na výzvu

7. Výzva na predkladanie návrhov na predchádzanie rodovo motivovanému násiliu a násiliu páchanému na deťoch a boj proti nim

Rozpočet: 30,5 milióna eur

Lehota na podanie žiadosti o financovanie: 12. apríl 2022

Odkaz na výzvu

8. Výzva na predkladanie návrhov na ochranu a podporu práv dieťaťa

Rozpočet: 3 milióny eur

Lehota na podanie žiadosti o financovanie: 18. máj 2022

Odkaz na výzvu

9. Výzva na predkladanie návrhov obmedzená na národné kontaktné miesta pre Rómov

Rozpočet: 1,9 milióna eur

Lehota na podanie žiadosti o financovanie: 3. marec 2022

Odkaz na výzvu

 

Výzvy v rámci programu Spravodlivosť 

1. Výzva na predkladanie návrhov na granty na opatrenia podporujúce justičnú spoluprácu v občianskych a trestných veciach

Rozpočet: 5,5 milióna eur

Lehota na podanie žiadosti o financovanie: 16. marec 2022

Odkaz na výzvu

2. Výzva na predkladanie návrhov v súvislosti s grantami na akcie podporujúce nadnárodné projekty odbornej justičnej prípravy v oblasti občianskeho práva, trestného práva alebo základných práv

Rozpočet: 5 miliónov eur

Lehota na podanie žiadosti o financovanie: 22. marec 2022

Odkaz na výzvu

3. Výzva na predkladanie návrhov v súvislosti s grantami na opatrenia na podporu národných alebo nadnárodných projektov v oblasti elektronickej justície

Rozpočet: 2,8 milióna eur

Lehota na podanie žiadosti o financovanie: 15. marec 2022

Odkaz na výzvu

 

Viac informácií nájdete na tomto odkaze

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
15. februára 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku