Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok11. mája 2020Odhadovaný čas čítania: 1 min

Vzdelávanie o EÚ – Prestížnu Cenu J. Amosa Komenského získala aj slovenská škola

comenius-prize-logo.jpg
© EU
Víťazi Ceny Jána Amosa Komenského za kvalitnú výučbu o Európskej únii sú už známi. Ocenených je 22 stredných škôl z celej EÚ, ktoré sprostredkúvajú vedomosti o Európskej únii tvorivým spôsobom a pomáhajú šíriť osvedčené praktiky. 

Každá víťazná škola dostane 8 000 EUR a trofej.


Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová uviedla: „Vzdelávanie o Európskej únii na školách nie je luxus, je to nevyhnutnosť. Musíme zlepšovať vedomosti občanov o Európskej únii už od raného veku a zabezpečiť, aby lepšie chápali jej zmysel. Naše školy dokážu pomáhať rozvíjať kritické povedomie o Európskej únii a zmysel pre európsku spolupatričnosť inšpiratívnymi spôsobmi. Som rada, že táto cena vyjadruje uznanie a zviditeľnenie takej hodnotnej práce.“


Táto súťaž usporiadaná v rámci celej EÚ sa začala 6. novembra 2019 a zapojili sa do nej školy z 24 členských štátov. Každú prihlášku posúdili externí nezávislí hodnotitelia. V rámci hodnotenia bolo vybraných 22 víťazov. 


Cena Jána Amosa Komenského je pilotný projekt navrhnutý Európskym parlamentom, ktorý realizuje Európska komisia. V roku 2018 v odporúčaní Rady o podpore spoločných hodnôt, inkluzívneho vzdelávania a európskeho rozmeru boli ako politická priorita určené výučba a vzdelávanie o pôvode, hodnotách a fungovaní EÚ. Cieľom udeľovania tejto ceny je predstaviť osvedčené postupy vo výučbe zameranej na dosiahnutie cieľov stanovených v odporúčaní. Ocenené školy pri sprostredkúvaní vedomostí o EÚ používajú širokú škálu pútavých metód, ktoré sú predstavené v sérii videí.


Slovenskou víťaznou školou sa stala Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne a o ich aktivitách, za ktoré získali aj toto európske ocenenie sa dozviete na tomto odkaze. Gratulujeme! 


Zoznam všetkých víťazov z ostatných krajín nájdete tu.


 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
11. mája 2020