Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok9. októbra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 7 min

Začal Európsky týždeň regiónov a miest

Politika súdržnosti zohráva kľúčovú úlohu pri podpore regiónov, ktoré čelia dôsledkom ruskej vojny na Ukrajine.

European Week of Regions and Cities

Dnes sa na tlačovej konferencii, ktorou sa začína 21. Európsky týždeň regiónov a miest, zišli komisárka pre súdržnosť a reformy, Elisa Ferreirová a predseda Výboru regiónov, Vasco Alves Cordeiro, aby zdôraznili kľúčovú úlohu politiky súdržnosti, ktorú zohráva pri zmierňovaní účinkov energetickej krízy a pri poskytovaní pomoci ľuďom, ktorí utekajú pred útočnou vojnou Ruska voči Ukrajine, ako aj ľuďom a regiónom, ktorí ich prijímajú.

Vďaka iniciatíve Podpora cenovo dostupnej energie (SAFE) môžu teraz členské štáty podporovať malé a stredné podniky (MSP) a zraniteľné domácnosti pri riešení rastúcich cien energie. Na tento účel už bolo naprogramovaných a preprogramovaných viac ako 725 miliónov EUR z fondov politiky súdržnosti. Keďže iné členské štáty konkrétne plány ešte zostavujú, celková hodnota opatrení SAFE by mohla dosiahnuť až 4 miliardy EUR.

Vďaka balíkom opatrení s finančnými prostriedkami až do výšky 17 miliárd EUR Kohézneho opatrenia na podporu utečencov v Európe (CARE), členské štáty doteraz preprogramovali približne 1,3 miliardy EUR na ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, bývanie, zamestnanosť, školskú dochádzku a zdravotnú, sociálnu a psychologickú podporu pre utečencov. Flexibilita, ktorú ponúka CARE, bude pokračovať aj v programovom období 2021 – 2027 vrátane 5 % preddavkových platieb za vyššiu likviditu a 100 % spolufinancovania opatrení zo zdrojov EÚ, čo uľahčí integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín do 30. júna 2024. Najmenej 30 % výdavkov v súvislosti s týmito opatreniami sa musí prideliť na činnosti, ktoré vyvíjajú miestne orgány a organizácie občianskej spoločnosti.

"Po bezprecedentnom a rýchlom prispôsobení pravidiel financovania na podporu členských štátov a regiónov počas pandémie COVID-19 bola politika súdržnosti opäť v prvej línii reakcie Európy na nedávne krízy. Nielenže od prvého dňa podporuje ľudí na úteku pred vojnou na Ukrajine, ale prostredníctvom našej iniciatívy SAFE pomáha aj zraniteľným domácnostiam a MSP platiť účty za energiu. Je to jasný prejav solidarity, ktorá je jadrom politiky súdržnosti, a konkrétny prejav jej záväzku nezabudnúť na nikoho a na žiadny región," vyjadrila sa komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová.

Príklady solidarity EÚ s Ukrajinou

  • V Poľsku sa z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohéznych opatrení na podporu utečencov v Európe (CARE) podporilo vytvorenie 10 samostatných bytových jednotiek v meste Zamość neďaleko poľsko-ukrajinskej hranice. Budova bola po ruskej agresii prispôsobená tak, aby poskytovala vhodné bývanie pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny (najmä ženy s deťmi).
  • V Nemecku sa použilo 15 miliónov EUR z EFRR a Európskeho sociálneho fondu (ESF) na programy na podporu utečencov v Dolnom Sasku. Z projektu CARE sa sponzorovali kurzy nemeckého jazyka pre utečencov, ktoré pomohli pri sociálnej integrácii, a pripravili účastníkov na odbornú prípravu, štúdium a prácu.

Príklady podpory EÚ pre MSP a zraniteľné domácnosti v energetickej kríze

  • Slovensko už využilo finančné prostriedky v rámci politiky súdržnosti vo výške viac ako 650 miliónov EUR na navýšenie svojej štátnej schémy v oblasti energetiky na pomoc pre zraniteľné domácnosti pri platení účtov za energiu. Schémou sa kompenzujú rastúce ceny plynu pre domácnosti a náklady na teplo a zahŕňajú osobitnú kompenzáciu cien energie pre malých odberateľov elektriny a plynu.
  • Bulharsko už pridelilo 24,3 milióna EUR zo zdrojov politiky súdržnosti na opatrenia SAFE na podporu zraniteľných domácností.
  • Rumunsko presunulo finančné prostriedky z ESF (ESF) vo výške viac ako 50 miliónovEUR na podporu domácností pri platení účtov za energiu.

Občania si tiež myslia, že projekty financované z prostriedkov EÚ majú pozitívny vplyv!

Z výsledkov nového prieskumu Eurobarometra, ktorý dnes Komisia uverejňuje, vyplýva, že 39 % respondentov vníma projekty financované zo zdrojov EÚ, čo je v porovnaní s obdobím pred 12 rokmi nárast o 5 percentuálnych bodov. Z respondentov, ktorí vedia o projektoch financovaných Európskou úniou, sa 79 % nazdáva, že projekty majú pozitívny vplyv na regióny.

 

Ako to vidia Slováci:

  • 73 % Slovákov má celkovú informovanosť o projektoch financovaných z EÚ.
  • 86 % opýtaných si myslí, že projekty financované z prostriedkov EÚ mali pozitívny vplyv na rozvoj miest a regiónov.
  • 67 % respondentov vie, že regionálna politika EÚ podporovala členské štáty pri reakcii na núdzové situácie v oblasti zdravia a pri hospodárskej obnove v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.
  • 96 % Slovákov si myslí, že vzdelávanie, zdravotná a sociálna infraštruktúra sú najdôležitejšie oblasti, ktoré by mala podporovať regionálna politika EÚ, nasleduje životné prostredie (89 %) a dopravné vybavenie (87 %).

Kontext

Politika súdržnosti je hlavnou investičnou politikou EÚ, ktorá predstavuje približne tretinu rozpočtu EÚ (viacročný finančný rámec). Cieľom tejto politiky je znížiť hospodárske, sociálne a územné rozdiely v rámci EÚ.

Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus (CRII) umožnila členským štátom počas pandémie COVID-19 presmerovať nevyčerpané finančné prostriedky na roky 2014 – 2020 na núdzové výdavky, ktoré zahŕňali režimy dočasnej práce, digitálne vybavenie pre vyučovanie online, rúška a iné ochranné prostriedky, ventilátory a dokonca aj vakcíny. Vďaka týmto opatreniam bolo preprogramovaných viac ako 24 miliárd EUR.

Balíky opatrení s maximálnou sumou 17 miliárd EUR pomohli krajinám a regiónom zmierniť záťaž na štátne rozpočty, a to prostredníctvom programovania a preprogramovania finančných prostriedkov politiky súdržnosti z programového obdobia 2014 – 2020 s cieľom podporiť utečencov a ľudí a regióny, ktoré ich prijímajú. Flexibilita, ktorú ponúka CARE, bude pokračovať aj v programovom období 2021 – 2027 vrátane 5 % preddavkových platieb za vyššiu likviditu a 100 % spolufinancovania opatrení zo strany EÚ, čo uľahčí integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín do 30. júna 2024. Najmenej 30 % výdavkov v súvislosti s týmito opatreniami sa musí prideliť na činnosti, ktoré vyvíjajú miestne orgány a organizácie občianskej spoločnosti.

Iniciatíva SAFE umožňuje ďalšie presmerovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov na podporu MSP a zraniteľných domácností, najmä tých, ktoré sú postihnuté vysokými cenami energie, a na financovanie režimov skráteného pracovného času s cieľom udržať ľudí v zamestnaní. Členské štáty môžu využiť až 10 % finančných prostriedkov, ktoré im boli pridelené v rámci politiky súdržnosti, na riešenie prudkého nárastu cien energie.

Od 9. do 12. októbra bude Brusel hostiteľom 21. Európskeho týždňa regiónov a miest. Na tomto podujatí sa bude konať viac ako 300 stretnutí a vystúpi viac ako 1 000 rečníkov z celej EÚ aj mimo nej, pričom sa na mieste zúčastní viac ako 7 000 účastníkov. Témami Európskeho týždňa regiónov a miest sú prekonanie prekážok cezhraničnej spolupráce, prechod na zelenú energiu v záujme bezpečnosti a udržateľnosti, podpora sociálnej inovácie, regióny v postindustriálnej premene, udržanie talentov v záujme regionálneho rastu a malé a stredné mestské centrá, ktoré sú hnacou silou rastu.

Ďalšie informácie

Prieskum Eurobarometra

Kohézne opatrenia na podporu utečencov v Európe

Platforma otvorených údajov pre oblasť súdržnosti

Plán REPowerEU – cenovo dostupná, bezpečná a udržateľná energia pre Európu

Kohesio

Európsky týždeň regiónov a miest

@ElisaFerreiraEC 

@EUinmyRegion

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
9. októbra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku