Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok8. júla 2019Odhadovaný čas čítania: 2 min

Začalo sa fínske predsedníctvo v Rade EÚ

flag-of-finland-a.jpg
© EU
Predsedníctvo Rady rotuje medzi členskými štátmi EÚ každých 6 mesiacov. Počas tohto polročného obdobia je predsedajúca krajina zodpovedná za napredovanie práce Rady EÚ v legislatívnych a politických záležitostiach, pričom napomáha i zabezpečeniu jej kontinuity. Taktiež reprezentuje Radu vo vzťahu k ostatným európskym inštitúciám, najmä však vo vzťahu ku Komisii a k Európskemu Parlamentu.  

Dňa 1. júla 2019 prevzalo po rumunskej Bukurešti šesťmesačné rotujúce predsedníctvo Fínsko. Pôjde tak o jeho už tretie európske predsedníctvo v poradí, tentokrát so sloganom „udržateľná budúcnosť pre udržateľnú Európu“, ktorý vo veľkej miere napovedá o hlavných cieľoch pôsobenia predsedajúcej krajiny v inštitúcii.


Podľa slov fínskeho premiéra je toto prezídium pre krajinu skvelou príležitosťou ako sa spolupodieľať na zmene Európy a na vytvorení jej lepšej budúcnosti, ktorá má byť sociálne, ekonomicky, ale najmä ekologicky udržateľná. Počas nasledujúceho obdobia bude preto dôraz kladený najmä na snahy minimalizovať klimatické zmeny, ktoré budú financované európskymi fondami pre výskum, rozvoj a inovácie. Predsednícka krajina taktiež prevezme vedúcu úlohu pri posilňovaní EÚ politiky v oblasti Arktídy.


Kľúčovým sa počas nasledujúcich šiestich mesiacov stane i zachovanie jednoty Európskej únie, vzhľadom na hroziace nebezpečenstvo destabilizácie zoskupenia plynúce z tzv. brexitu. Vedúca krajina bude však zachovávať a posilňovať všetky stavebné kamene Únie, ktorými sú  mier, bezpečnosť, stabilita, demokracia a tiež prosperita. 

V skratke je preto možné konštatovať, že hlavnými prioritami fínskeho predsedníctva sa stali:


• Globálne líderstvo Európskej únie v oblasti klimatických opatrení
• Posilnenie sily práva a zákona
• Posilnenie konkurencieschopnosti Európy a sociálnej inklúzie v rámci nej
• Komplexná ochrana bezpečnosti obyvateľov Európy


Vo svojom programe Fínsko taktiež uvádza, že je odhodlané zabezpečiť hladký prechod na ďalší legislatívny cyklus a budovanie konštruktívnych vzťahov. Prvé stretnutie novej Európskej komisie a už platného predsedajúceho člena Rady sa uskutočnilo v dňoch 4. – 5. júla v Helsinkách. 
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
8. júla 2019