Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok12. apríla 2018Odhadovaný čas čítania: 1 min

Zákaz nekalých obchodných praktík v potravinovom reťazci

fairfoodchain_we.png
© EU
Európska komisia pokračuje v boji proti nekalým obchodným praktikám na európskom trhu. Dnes zverejnila zákaz tých najškodlivejších nekalých obchodných praktík  v potravinovom reťazci. 

Cieľom týchto opatrení je zaistiť spravodlivejšie zaobchádzanie s malými a strednými potravinárskymi a poľnohospodárskymi podnikmi. Návrh prináša aj účinné ustanovenia o presadzovaní: ak sa zistí porušenie pravidiel, vnútroštátne orgány budú môcť ukladať sankcie.

Práve malí a strední prevádzkovatelia v potravinovom reťazci vrátane poľnohospodárov sú najzraniteľnejší voči nekalým obchodným praktikám partnerov, ktorí sú tiež súčasťou reťazca. Často im chýba vyjednávacia sila a alternatívy, ako dostať výrobky k spotrebiteľom.

Vďaka dnešnému návrhu budú zakázané:

  • oneskorené platby za netrvanlivé potravinárske výrobky,
  • rušenie objednávok na poslednú chvíľu,
  • jednostranné alebo retroaktívne zmeny zmlúv
  • či tlak na dodávateľa, aby platil za vyplytvané výrobky.

Ďalšie postupy budú povolené iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany vopred jasne a jednoznačne dohodnú.

Od členských štátov sa vyžaduje, aby určili verejný orgán zodpovedný za presadzovanie nových pravidiel, ktorý  bude mať právomoc uložiť primeranú a odrádzajúcu sankciu v prípade ich porušenia.

Dnes navrhované opatrenia dopĺňajú už existujúce pravidlá v členských štátoch, ktoré môžu prijať aj ďalšie opatrenia, ak to uznajú za vhodné.

Dnešný návrh bude mať formu smernice a ešte ho prerokuje Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty).

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
12. apríla 2018