Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok23. novembra 2022Zastúpenie na Slovensku

Zákaz ochutených zahrievaných tabakových výrobkov

Približujeme sa k cieľom európskeho plánu boja proti rakovine a generácii bez tabaku.

Generácia bez tabaku

Dnes nadobudol účinnosť zákaz ochutených zahrievaných tabakových výrobkov. Tento zákaz je reakciou na výrazný nárast predaja týchto tabakových výrobkov v celej EÚ. Pomôže dosiahnuť cieľ stanovený v európskom pláne na boj proti rakovine, ktorým je vytvorenie „generácie bez tabaku“, v ktorej menej ako 5 % obyvateľstva bude do roku 2040 používať tabak.

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová uviedla: „Tabak spôsobuje 90 % rakoviny pľúc. Je nevyhnutné zaujať pevný postoj k zníženiu spotreby tabaku, najmä vzhľadom k tomu, že sme svedkami nepretržitého uvádzania nových výrobkov na trh. Vďaka zákazu budú naši občania, a najmä mladí ľudia, lepšie chránení pred škodlivými účinkami týchto výrobkov. To nás približuje ku „generácii bez tabaku“. 

Členské štáty majú teraz osem mesiacov na transpozíciu delegovanej smernice do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Nové pravidlá sa začnú v plnej miere uplatňovať od 23. októbra 2023 po skončení trojmesačného prechodného obdobia s cieľom vyčerpať súčasný stav ochutených zahrievaných tabakových výrobkov. Viac informácií o práci Komisie v oblasti tabaku nájdete na tejto stránke.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
23. novembra 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku