Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok6. júla 2016Odhadovaný čas čítania: 1 min

Zapojte sa aj vy do tvorby európskych predpisov

shutterstock-128761532_0.jpg
© EU
Od 30. júna 2016 sa môže každý zapojiť do tvorby a aktualizácie predpisov Európskej únie. V rámci Agendy pre lepšiu reguláciu Európska komisia online sprístupnila aj niektoré návrhy delegovaných a vykonávacích nariadení. Verejnosť tak môže prostredníctvom webu vyjadriť svoj názor, a teda poskytnúť cennú spätnú väzbu. 

Ide o právne akty, ktoré aktualizujú niektoré prvky už prijatej legislatívy alebo konkretizujú podmienky implementácie predpisov EÚ. Ide aj o plány nových iniciatív, legislatívne návrhy Komisie, verejné konzultácie a odteraz aj návrhy delegovaných a vykonávacích aktov, ktoré bude možné komentovať, alebo k nim pridávať rôzne príspevky.

Občania sa tak môžu vyjadriť k cele škále otázok: od látok, ktoré narúšaj endokrinný systém až po lieky na ojedinelé ochorenia. Zainteresované strany môžu tiež posielať svoje návrhy na zníženie administratívnej záťaže.

Dôležitú rolu verejnej mienky zdôraznil aj prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans. "Transparentnosť a konzultácie sú stredobodom našich snáh, aby sme predkladali lepšiu reguláciu kvôli lepším výsledkom," vysvetlil. Podľa neho sa takto bude môcť prvýkrát zapojiť do legislatívneho procesu aj tá časť verejnosti, ktorej sa zákony týkajú, a to pred tým, než sú schválené Európskou komisiou.

Viac informácií o Agende pre lepšiu reguláciu nájdete tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
6. júla 2016