Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok25. júla 2019Odhadovaný čas čítania: 3 min

Zapojte sa do súťaže Európa v mojom regióne 2019!

euinmyregion2019_1.png
© EU
Dá sa EÚ spozorovať aj vo vašom regióne? Ukážte nám ju! Je tu totiž zaujímavá súťaž! O čom súťaž je? Ako sa do nej zapojiť a o čo sa hrá? Čítajte ďalej.

O čom súťaž je?

Ide o súťaž príbehov s názvom Európa v mojom regióne, ktorej cieľom je vyzdvihnúť projekty vo vašom okolí financované Európskou úniou. Príbehy môžu mať akúkoľvek formu: fotografia, video, blogový príspevok, audio, príspevok na platforme sociálnych médií, Canvas či vlákna na Twitteri. Príbehy musia byť trvalé a verejné. Do súťaže pozýva Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku. 

Ako sa zapojiť?

Účastníci sa do súťaže Európa v mojom regióne môžu zapojiť zaslaním e-mailu s odkazom na uverejnený príbeh na adresu infoateuinmyregion [dot] eu (info[at]euinmyregion[dot]eu).

Dá sa súťažiť v rámci dvoch kategórií: „ občania “ a „ odborníci “. Kategória by sa mala uviesť v predmete e-mailu po slovách: „EUinMyRegion Storytelling“.  Pod odborníkmi sa rozumejú osoby, ktoré pracujú pre riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány, spoločný technický sekretariát, prijímatelia finančných prostriedkov EÚ alebo úradníci pre komunikáciu v rámci projektu financovaného EÚ. 

Kto sa môže zapojiť?

Súťažiaci musia mať minimálne 18 rokov. Zamestnanci a blízki príbuzní zamestnancov usporiadateľa alebo jeho príslušnej materskej, dcérskej alebo pridruženej spoločnosti alebo akákoľvek iná osoba, ktorá je prepojená s touto súťažou, sú vylúčení z účasti. 

Ako je to s autorskými právami?

Všetky príspevky musia byť pôvodným dielom a účastník musí byť výlučným vlastníkom alebo nadobúdateľom autorských práv. Zapojením sa do súťaže si účastníci ponechávajú úplné autorské práva k svojim snímkam a textom. Účastníci takisto udeľujú Európskej komisii právo zverejniť a vystavovať predložené príbehy. Európska komisia nebude za toto použitie platiť žiadny poplatok. Účastníci musia získať písomný súhlas od všetkých jednotlivcov vo veku 18 rokov a viac, ktorí sú identifikovateľní v príbehoch. Účastníci, ktorí vyfotografujú akúkoľvek osobu mladšiu ako 18 rokov, musia zabezpečiť získanie písomného súhlasu rodiča/poručníka daného dieťaťa.  Zodpovednosť za získanie potrebného súhlasu prislúcha účastníkom. Účastníci musia uchovávať všetky získané formuláre povolenia, pretože sa od nich môže požadovať, aby doložili poskytnutie súhlasu. Stiahnite si formulár povolenia tu .  Účastníci by mali uchovávať pôvodný digitálny súbor/negatív svojho príspevku, pretože sa od nich môže požadovať, aby preukázali vlastníctvo diela, prípadne poskytli usporiadateľovi fotografiu v čo najvyššom rozlíšení. 

Dokedy sa dá do súťaže zapojiť?

Príbehy možno do súťaže posielať do 18. augusta 2019 (23.59 h stredoeurópskeho letného času). 

Na aké ceny sa môžu tešiť výhercovia?

Traja víťazi v kategórii „ občania “ sa zúčastnia na 2-týždňovom individuálnom programe, v rámci ktorého zažijú prácu komunikačného oddelenia EÚ inštitúcie, komunikačnej agentúry a média, ktoré sa zaoberá bruselskou tematikou. 2- týždňový program pre výhercov bude prebiehať od 29. septembra do 13. októbra 2019 v Bruseli.

Traja víťazi v kategórii „ odborníci “ sa zúčastnia na špecializovanom odbornom komunikačnom kurze, ktorý sa bude konať od 5. do 7. októbra 2019 v Bruseli. 

Kto a ako vyberá víťazov tejto súťaže?

Víťazov vyberie porota zložená z troch odborníkov na komunikáciu.

Porotu budú zaujímať:

  • Originálny pohľad : Dozvedáme sa z príbehu viac ako len základné fakty o financovanom projekte?
  • Ľudské príbehy : Opisuje sa v príbehu projekt alebo rozprávate príbeh ľudí, ktorí sa doňho zapojili?

Viac informácií o súťaži nájdete na tejto stránke, kde sú uverejnené aj viaceré súťažné príbehy.  

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
25. júla 2019