Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok21. marca 2018Odhadovaný čas čítania: 2 min

Zdaňovanie v digitálnej oblasti

euro.jpg
© EU
 Európska komisia navrhuje nové opatrenia, aby všetky podniky v EÚ platili spravodlivé dane. Cieľom opatrení je to, aby sa EÚ stala svetovým lídrom pri navrhovaní daňových zákonov vhodných pre modernú ekonomiku a digitálny vek.

Veľké digitálne spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá, kolaboratívne platformy či poskytovatelia online obsahu výrazne prispievajú k hospodárskemu rastu v EÚ, čo sa však týka ich zdaňovania, súčasné daňové pravidlá ich globálnosť a široký dosah doteraz nezohľadňovali.

Navrhnuté pravidlá boli vytvorené tak, aby sa vzťahovali aj na globálne digitálne spoločnosti, ktoré by mali platiť spravodlivý podiel daní zo svojich príjmov z činností prebiehajúcich online či virtuálne. V opačnom prípade existuje reálne riziko pre verejné príjmy.

Európska komisia dnes predstavila dva legislatívne návrhy:

1. Reforma pravidiel zdaňovania právnických osôb – dlhodobejšia perspektíva

 • možnosť pre členské štáty zdaňovať zisky vznikajúce na ich území, aj keď tam podnik fyzicky nesídli
 • online podniky by prispievali k verejným financiám rovnako ako tradičné „kamenné“ spoločnosti
 • digitálna platforma bude mať „digitálnu prítomnosť“, teda virtuálnu stálu prevádzkareň v členskom štáte, ktorá sa bude považovať za zdaniteľnú, ak bude platforma spĺňať jedno z týchto kritérií:
  • ročné príjmy v danom členskom štáte nad 7 miliónov eur,
  • má v členskom štáte v priebehu daňového roka viac než 100-tisíc používateľov,
  • medzi podnikom a odberateľmi jeho služieb vznikne v rámci daňového roka viac než 3-tisíc obchodných zmlúv.

Novými pravidlami sa mení aj to, ako sa zisky budú deliť medzi členské štáty, aby sa lepšie zohľadnilo, ako spoločnosti dokážu vytvárať hodnotu online – napríklad v závislosti od toho, kde sa používateľ nachádza v čase spotreby.

2. Dočasná daň

 • z hlavných digitálnych činností, ktoré v súčasnosti v EÚ vôbec nie sú zdaňované
 • na príjmy vytvorené z činností, kde používatelia zohrávajú významnú úlohu pri vytváraní hodnôt a ktoré sa najťažšie zachytávajú súčasnými daňovými pravidlami, ako sú:
  • príjmy z online predaja reklamného priestoru,
  • príjmy z digitálnych sprostredkovateľských činností, ktoré používateľom umožňujú vzájomnú interakciu a ktoré dokážu uľahčiť predaj tovaru a služieb medzi nimi,
  • príjmy z predaja údajov získaných na základe informácií, ktoré poskytli používatelia.

Daňové príjmy by sa vyberali v tých členských štátoch, kde sa nachádzajú používatelia, a uplatňovali by sa len na spoločnosti s celkovými ročnými celosvetovými príjmami vo výške aspoň 750 miliónov eur a príjmami v EÚ vo výške aspoň 50 miliónov eur.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
21. marca 2018