Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok9. decembra 2020Odhadovaný čas čítania: 2 min

Ženy v digitálnej oblasti 2020

zeny.jpg
© EU
Komisia uverejnila hodnotiacu tabuľku Komisie 2020 „Ženy v digitálnej oblasti“. Ženy viedli inovácie, ktoré sú nevyhnutné na rozvoj digitálnych technológií – od počítačových algoritmov až po programovanie. V porovnaní s mužmi je však stále menej pravdepodobné, že budú mať odborné digitálne zručnosti a získajú prácu v tejto oblasti.

Keď sa pozrieme iba na základné digitálne zručnosti, rozdiel medzi mužmi a ženami sa zmenšil z 10,5 % v roku 2015 na 7,7 % v roku 2019.

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová uviedla: „Príspevok žien k európskemu digitálnemu hospodárstvu má zásadný význam. Z hodnotiacej tabuľky vyplýva, že iba 18 % odborníkov na informačné a komunikačné technológie v EÚ tvoria ženy. Preto musíme urobiť ešte viac, aby sme zabezpečili, že ďalšia Ada Lovelaceová dostane príležitosti, ktoré si oprávnene zaslúži."

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Chceme, aby digitálne hospodárstvo Európy posilnilo postavenie každého, bez ohľadu na ich pohlavie. Ak chceme byť na čele prechodu na digitálne technológie, musí náš priemysel v plnej miere využiť potenciál zručností Európy a podporovať talentované ženy. Na zvyšovanie úrovne digitálnych zručností žien v celej EÚ využijeme pripravovaný program Digitálna Európa  a najmenej 20 % prostriedkov z Fondu na podporu obnovy a odolnosti venovaných digitálnym technológiám."

Z nových údajov vyplýva, že jedny z najaktívnejších žien v digitálnom hospodárstve pôsobia vo Fínsku, Švédsku, Dánsku a Holandsku. Ženy v Bulharsku, Rumunsku, Grécku a Taliansku sa však najmenej pravdepodobne zapoja do digitálneho hospodárstva, a to buď kvôli situácii v oblasti zamestnanosti,  používaniu internetu alebo svojim zručnostiam.

Cieľom Európskej komisie je riešiť tieto nedostatky aj prostredníctvom päťročného akčného plánu, ktorý bol predstavený v rámci Európskeho programu v oblasti zručností. Táto hodnotiaca tabuľka je nástrojom na meranie zastúpenia žien v digitálnom hospodárstve. Hodnotiaca tabuľka ako súčasť Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) hodnotí výkonnosť členských štátov v oblastiach používania internetu, zručností používateľov internetu, ako aj odborných zručností a zamestnanosti na základe 12 ukazovateľov. Viac informácií o najnovších údajoch nájdete tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
9. decembra 2020