Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok1. augusta 2017Odhadovaný čas čítania: 2 min

Žiaci v EÚ budú dostávať mlieko, ovocie a zeleninu

ovocko.png
© EU
Nový program EÚ na podporu konzumácie mlieka, ovocia a zeleniny sa začne realizovať od prvého dňa školského roka 2017/2018 aj na Slovensku. Na ovocie a zeleninu bude môcť Slovensko z prostriedkov EÚ použiť 2 185 291 EUR a na mlieko a mliečne výrobky 1 020 425 EUR, čo spolu predstavuje 3 205 716 EUR na spojený školský program. 

Súčasťou tohto programu, ktorého cieľom je podporovať zdravé stravovacie návyky u detí, bude distribúcia ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov, ako aj osobitné vzdelávacie programy, ktoré majú zvýšiť povedomie žiakov o dôležitosti správnej výživy a vysvetliť im, ako sa vyrábajú potraviny.

Týmto jedným programom sa zlučujú a optimalizujú existujúce projekty, z ktorých malo v minulom roku prínos 20 miliónov detí. Hoci je účasť na programe nepovinná, všetkých 28 členských štátov oznámilo, že sa v školskom roku 2017/2018 zapoja do tejto iniciatívy.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan v tejto súvislosti uviedol: „Veľmi ma teší, že zajtra zavádzame nový program pre školy. Vďaka tomuto programu poskytujeme cennú podporu miliónom európskych žiakov a tisíckam poľnohospodárov vo všetkých členských štátoch. Táto podpora sa v posledných rokoch ukázala byť obzvlášť dôležitá pre poľnohospodárov a vďaka zvýšenému objemu financovania sa zvýši aj jej hodnota. Tento nový program je okrem toho v súlade s mojou prioritou, ktorou je zjednodušenie, a to vďaka tomu, že zlučuje bývalé programy na podporu konzumácie mlieka a zeleniny. V neposlednom rade som rád, že sa spolu s komisármi Andriukaitisom a Navracsicsom zúčastňujem na iniciatíve na podporu zdravého životného štýlu a som presvedčený, že tento program zohráva významnú úlohu.“

Deťom v školách sa bude prioritne podávať čerstvé ovocie, zelenina a konzumné mlieko. Distribuovať sa môžu takisto spracované výrobky, ako sú polievky, ovocné kompóty, džúsy, jogurty a syr, ak to schvália vnútroštátne zdravotnícke orgány. Nepovoľuje sa žiadny pridaný cukor, soľ a tuk okrem prípadu, že vnútroštátne zdravotnícke orgány ich povolia v obmedzenom množstve.

Členské štáty samy rozhodujú o konkrétnej podobe programu, teda napríklad o tom, aké tematické vzdelávacie opatrenia a iné poľnohospodárske výrobky chcú doň začleniť. Okrem toho majú možnosť doplniť pomoc EÚ na financovanie programu o vnútroštátnu pomoc.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
1. augusta 2017