Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok22. februára 2017Odhadovaný čas čítania: 2 min

Zimný balík európskeho semestra - Slovensko očami Európskej komisie

zeriavy_a_euro.jpg
© EU
Európska komisia dnes uverejnila svoju každoročnú analýzu hospodárskej a sociálnej situácie v členských štátoch. Zlepšenie podnikateľského prostredia, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, podpora kvalitného vzdelávania, zlepšenie situácie v zdravotníctve – patria ku výzvam, pred ktorými v roku 2017 stojí Slovensko.

Z analýz uvedených v dnešných správach o jednotlivých krajinách vyplýva, že vo väčšine členských krajín došlo vďaka hospodárskemu oživeniu k zníženiu mier nezamestnanosti, hoci sa naďalej nachádzajú na úrovniach spred krízy. Hĺbkové preskúmania obsiahnuté v niektorých týchto správach ukazujú, že došlo k náprave veľkých deficitov bežného účtu a veľký objem súkromného, verejného a zahraničného dlhu ako podiel hrubého domáceho produktu začal klesať. Niektoré riziká však pretrvávajú: k úprave vysokého prebytku bežného účtu dochádza len v obmedzenej miere a finančný sektor v niektorých členských štátoch zaťažuje veľký objem nesplácaných úverov.

Ako je na tom Slovensko?

Slovensko aj napriek úspešnému hospodárskemu rastu čelí vážnym spoločenským výzvam. Hospodárstvo slušne rastie, rast HDP bol vlani 5. najvyšší v Únii, nezamestnanosť klesla pod priemer v eurozóne a aktuálny rozpočet považuje Európska komisia za jeden z pätice najlepších v celej EÚ.  O kríze teda môžeme hovoriť v minulom čase. Ako problémové oblasti Komisia vidí obrovské regionálne rozdiely, vysokú dlhodobú nezamestnanosť, kvalitu vzdelávania, sociálne vylúčenie rómskych komunít, či nižšiu kvalitu podnikateľského prostredia a verejnej správy. Dobrá hospodárska situácia, široký rozsah možností financovania, vrátane značných európskych fondov, však vytvárajú veľký priestor na ich zvládnutie.

Slovensko v mnohých oblastiach kľúčových pre kvalitný život ľudí naďalej zaostáva. Krajinu trápi predovšetkým vysoká dlhodobá nezamestnanosť a vylúčenie niektorých skupín z trhu práce, narastajúce regionálne rozdiely spôsobené okrem iného zlou dopravnou infraštruktúrou, zhoršujúce sa výsledky v školstve, nelichotivé indikátory v oblasti verejného zdravia, ako aj pretrvávajúce problémy vo verejnej správe, ktoré zhoršujú podnikateľské prostredie a vytvárajú priestor na korupciu.

Pozrite si prehľadnú prezentáciu "Slovensko očami Európskej komisie - Správa o krajine 2017"  TU .

 

slovakia_sk_logo_sk_web.png
© EU

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
22. februára 2017