Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok23. júla 2020Odhadovaný čas čítania: 5 min

Získajte Cenu za občiansku solidaritu venovanú boju proti koronavírusu

20_180-1200x628-fbad-sk.png
© EU
Európsky hospodársky a sociálny výbor chce oceniť až 29 iniciatív solidarity v EÚ a Spojenom kráľovstve, ktorých cieľom je bojovať proti pandémii ochorenia COVID-19 a zmierniť jej zdrvujúce následky.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) udelí Cenu za občiansku solidaritu, jednorazové ocenenie na špecifickú tému „Občianska spoločnosť EÚ proti pandémii COVID-19“, ktorá v tomto roku výnimočne nahradí každoročnú Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť.

Cena za občiansku solidaritu vzdá hold invenčným a účinným iniciatívam jednotlivcov, organizácií občianskej spoločnosti a súkromných spoločností, ktoré významne prispeli k riešeniu núdzovej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 a jej vážnych a rôznorodých následkov, čím posilnili európsku solidaritu a prispeli k vytváraniu európskej identity založenej na spoločných hodnotách EÚ.

EHSV zamýšľa prostredníctvom tejto ceny zvýšiť viditeľnosť spomínaných iniciatív, zvýšiť povedomie o ich vplyve, a tak oceniť všetky osoby, ktoré bojovali proti koronavírusu a preukázali odvahu, odhodlanie, solidaritu a neuveriteľný zmysel pre zodpovednosť.

Na to, aby sa mohli záujemcovia prihlásiť do súťaže, musia mať pobyt alebo sídlo v EÚ. Právo podať prihlášku majú aj obyvatelia Spojeného kráľovstva a jeho spoločnosti a organizácie občianskej spoločnosti. Napriek tomu, že väčšina britských obyvateľov hlasovala za brexit a že krajina v súčasnosti odchádza z EÚ, EHSV chce preukázať, že nemá v úmysle prerušiť vzťahy s občianskou spoločnosťou v tomto bývalom členskom štáte a že – naopak – si želá naďalej s ním udržiavať úzke vzťahy.
EHSV udelí až 29 cien, pričom každá bude v hodnote 10 000 EUR, za iniciatívy realizované na území EÚ alebo Spojeného kráľovstva. Na projekty, ktoré sa realizujú v niektorom členskom štáte, je vyhradených 27 cien, jedna cena na prihlášku zo Spojeného kráľovstva a jedna na projekt s cezhraničným alebo európskym zameraním.

Všetky príspevky vrátane tých, ktoré predkladajú ziskové spoločnosti, musia byť výlučne neziskové a nesmú dostávať viac ako 50 % verejných finančných prostriedkov.

Iniciatívy musia byť priamo spojené s krízou, konkrétne zamerané na boj proti pandémii ochorenia COVID-19 alebo na riešenie jej následkov. Musí ísť o iniciatívy, ktoré sa už zrealizovali alebo ešte stále prebiehajú. Oprávnené sú aj projekty, ktoré boli vytvorené pred vypuknutím pandémie a ktoré boli prispôsobené tak, aby rýchlo reagovali na nové výzvy.

Termín na predloženie prihlášok je 30. septembra 2020, 12.00 hod. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční na plenárnom zasadnutí EHSV v januári 2021 v Bruseli.

VIAC O TÉME CENY EHSV ZA OBČIANSKU SOLIDARITU

EHSV ako orgán, ktorý na úrovni EÚ poskytuje mimovládnym organizáciám, odborovým zväzom a organizáciám zamestnávateľov priestor na vyjadrenie názorov, opakovane prízvukoval, že európska solidarita a koordinovaná európska činnosť majú kľúčový význam pre riešenie pandémie nebývalých rozmerov, akou je pandémia ochorenia COVID-19, ako aj pre prekonanie hospodárskej a sociálnej krízy, ktorá Európu čaká v rozsahu nevídanom od čias druhej svetovej vojny.

EHSV zároveň poukazuje na neoceniteľnú prácu, ktorú počas krízy vykonala európska občianska spoločnosť i mnohí jednotlivci. Mnohí z nich preukázali prostredníctvom rôznych opatrení bezprecedentnú solidaritu s tými, ktorých kríza postihla najviac. Iní zas vynaložili obrovské úsilie na doplnenie opatrení, ktoré zaviedli orgány členských štátov. Niektorí sa zapojili do prevencie a riadenia núdzových situácií a katastrof, čo sa ukázalo ako zásadné v boji proti pandémii a pri zmierňovaní jej účinkov.

Iniciatívy navrhované na cenu sa môžu týkať širokého okruhu tém, ako sú:
•    činnosti spojené so zdravím, zdravotníckym vybavením, zdravotníckymi pomôckami, asistenciou a starostlivosťou,
•    dočasné iniciatívy zamerané na zmiernenie okamžitých následkov krízy spôsobenej koronavírusom a na splnenie naliehavých potrieb cieľových skupín,
•    osobitné opatrenia na pomoc najodkázanejším, najviac znevýhodneným alebo najzraniteľnejším osobám alebo skupinám (vrátane utečencov), na ich ochranu pred samotným ochorením a zmiernenie vplyvu krízy,
•    iniciatívy spojené so situáciou konkrétnych cieľových skupín počas karanténnych opatrení,
•    iniciatívy zamerané na riešenie následkov zdravotnej krízy v oblasti hospodárstva a zamestnanosti,
•    iniciatívy na podporu oživenia európskeho hospodárstva alebo konkrétnych sektorov po pandémii,
•    iniciatívy zamerané na zvýšenie reakčnej kapacity v prípade porovnateľnej krízy v budúcnosti.

Tento zoznam nie je úplný.

Úplný popis požiadaviek a prihlasovací formulár sú dostupné na tejto internetovej stránke: www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize/.

V roku 2020 sa udeľuje Cena za občiansku solidaritu namiesto Ceny pre občiansku spoločnosť, ktorou EHSV každoročne odmeňuje organizácie občianskej spoločnosti a/alebo jednotlivcov, ktorých iniciatívy a projekty výrazne prispeli k propagácii spoločných hodnôt posilňujúcich európsku súdržnosť a integráciu. Na rozdiel od Ceny za občiansku solidaritu sa ňou neoceňujú projekty súkromných spoločností.

V roku 2019 sa Cena EHSV pre občiansku spoločnosť udeľovala už jedenástykrát a bola venovaná posilneniu postavenia žien a boju za rodovú rovnosť.

Chceli by sme Vás požiadať, aby ste vo svojej krajine vyzvali organizácie občianskej spoločnosti, jednotlivcov a súkromné spoločnosti, aby sa prihlásili do súťaže o Cenu EHSV za občiansku solidaritu, a tým pomohli cenným projektom získať uznanie.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
23. júla 2020