Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok13. júla 2016Odhadovaný čas čítania: 4 min

Zlepšovanie legálnych ciest: Komisia navrhuje vytvoriť spoločný rámec EÚ pre presídľovanie

dimitris_avramopoulos.jpg
© EU
Európska komisia navrhla 13. júla 2016 rámec EÚ pre presídľovanie s cieľom vytvoriť spoločnú európsku politiku pre presídľovanie, ktorá zabezpečí riadne a bezpečné trasy do Európy pre osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Návrh je súčasťou reformného úsilia Komisie zameraného na spoločný európsky azylový systém a dlhodobú politiku pre lepšie riadenie migrácie stanovené v európskej migračnej agende. 

Komisný návrh bude viesť k vytvoreniu stáleho rámca s jednotným postupom pre presídľovanie v rámci celej EÚ. Zatiaľ čo členské štáty budú aj naďalej rozhodovať o tom, koľko osôb bude každoročne presídlených, EÚ ako celok bude mať väčší vplyv vďaka tomu, že bude koordinovať vnútroštátne úsilie a bude fungovať ako celok. Budúci rámec pre presídľovanie sa bude vykonávať prostredníctvom ročných plánov EÚ pre presídľovanie, ktoré prijala Rada, a realizovať prostredníctvom cielených programov EÚ pre presídľovanie, ktoré prijme Komisia. Ročné plány EÚ pre presídľovanie stanovia hlavné geografické priority, z ktorých bude prebiehať presídľovanie, najvyšší možný celkový počet osôb, ktoré majú byť presídlené a príspevky členských štátov a krajín pridružených k Schengenskej dohode v rámci toho-ktorého ročného plánu pre presídľovanie.

Rámec EÚ pre presídľovanie stanovuje kritériá, ktoré by sa mohli zohľadniť pri určovaní regiónov alebo tretích krajín, z ktorých má presídľovanie prebiehať, ako napríklad počet osôb v hostiteľských tretích krajinách, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, všeobecný vzťah EÚ s tretími krajinami a účinná spolupráca v oblasti azylu a migrácie vrátane neregulárnej migrácie, readmisie a návratu.

Nový rámec EÚ pre presídľovanie stanoví spoločný súbor štandardných postupov týkajúcich sa výberu žiadateľov na presídlenie a zaobchádzanie s nimi. Takisto upresňuje kritériá toho, kto je oprávnený na to, aby sa presídlil do EÚ v rámci cielených programov EÚ pre presídľovanie, určí možné dôvody vylúčenia žiadateľov a postup presídľovania (riadne alebo skrátené súdne konanie), ktorý by sa mal použiť.

Na podporu úsilia členských štátov v oblasti presídľovania v rámci cielených programov EÚ Komisia poskytne 10 000 EUR z rozpočtu EÚ na každú presídlenú osobu. Finančné prostriedky budú pridelené z európskeho Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF). Presídľovanie mimo rámca EÚ nebude z rozpočtu Únie finančne podporované.

Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans uviedol: „Je potrebné ešte viac zintenzívniť naše úsilie zamerané na poskytovanie ochrany osobám v núdzi vrátane ich riadneho a bezpečného presídlenia v Európe. Vďaka ad hoc opatreniam už vidno nejaké výsledky, ale nové, dnes predložené postupy znamenajú spoluprácu s vládami jednotlivých krajín v počiatočnej fáze s cieľom zintenzívniť a skoordinovať spoločné úsilie, a tým celkovo dosiahnuť lepšiu spoluprácu. Členské štáty každoročne rozhodnú o tom, koľko ľudí je potrebné presídliť a na to, aby mohli zrealizovať svoje rozhodnutia, budú mať k dispozícii finančnú podporu z rozpočtu EÚ. Toto je účinný spôsob, ako môže EÚ v súlade so svojimi zásadami o spoločnej zodpovednosti preukázať solidaritu s krajinami mimo EÚ a pomôcť im zvládnuť situáciu s veľkým počtom ľudí utekajúcich pred vojnou a prenasledovaním.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos dodal: „Dnešný návrh je zásadným krokom v našom úsilí o zabezpečenie legálnych trás, ktoré osobám v núdzi umožnia bezpečne vstúpiť na územie EÚ a získať ochranu. Toto je neoddeliteľnou súčasťou rozsiahlejšieho cieľa spočívajúceho v zabezpečení toho, aby bola ponúknutá ochrana tým, ktorí ju potrebujú, aby sa obmedzila motivácia na neregulárnu migráciu a aby boli migranti chránení pred zneužívaním prevádzačskými skupinami a nebezpečnými trasami v snahe dostať sa do Európy. Zavedením stáleho rámca s harmonizovanými postupmi dosiahneme urýchlenie postupov, čo by nám malo umožniť postupné rozšírenie našich spoločných záväzkov v oblasti presídľovania. Európska únia takto otvára skutočne legálnu cestu, aby mohla zavrieť nelegálne zadné vrátka.“

Spoločný rámec EÚ pre presídľovanie

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
13. júla 2016