Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku

Radim Dvořák

ZÁSTUPCA VEDÚCEHO ZASTÚPENIA EURÓPSKEJ KOMISIE V SR, VEDÚCI POLITICKÉHO TÍMU

Radim Dvořák