Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok9. novembra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 1 min

Komisia začína cielenú konzultáciu k Správe o právnom štáte 2024

Jej cieľom je posúdiť aktuálny vývoj v oblasti právneho štátu v členských štátoch EÚ.

Začala cielená konzultácia k Správe o právnom štáte

Európska komisia v rámci prípravy správy o právnom štáte za rok 2024 začala cielenú konzultáciu s cieľom zhromaždiť informácie o vývoji v oblasti právneho štátu vo všetkých členských štátoch.

Konzultácia je určená justičným združeniam, občianskej spoločnosti, mimovládnym organizáciám, medzinárodným organizáciám a agentúram EÚ, ako aj iným zainteresovaným stranám. Získané informácie pomôžu Komisii posúdiť, ako sa situácia v oblasti právneho štátu v členských štátoch vyvíjala od posledného uverejnenia správy v júli 2023.

Správa o právnom štáte je jadrom ročného cyklu monitorovania, ktorého cieľom je predchádzať problémom predtým, ako sa objavia alebo prehĺbia, a podporovať dialóg o právnom štáte na európskej a vnútroštátnej úrovni. Komisia má takisto záujem o spätnú väzbu týkajúcu sa odporúčaní, ktoré jej boli adresované v predchádzajúcej správe.

Konzultácia je k dispozícii online do 15. januára 2024.

Ďalšie infromácie

Správa o právnom štáte 2023

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
9. novembra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku