Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok1. júna 2018Odhadovaný čas čítania: 3 min

Výzva na vyjadrenie záujmu na zriadenie Európskych dokumentačných centier

logo_ed_slider.png
© EU
Európska komisia prostredníctvom svojho Zastúpenia v Slovenskej republike oznamuje výzvu na vyjadrenie záujmu, ktorej cieľom je vybrať sieť Európskych dokumentačných centier. Sieť Európskych dokumentačných centier prispieva ku komunikácii Európskej komisie o Európskej únii (EÚ) s cieľom zlepšiť komunikáciu s občanmi, najmä s akademickou obcou na miestnej a regionálnej úrovni, a poskytuje jednotné informácie o politických prioritách EÚ a Komisie.

Európske dokumentačné centrá (EDC) podporujú štúdium európskej integrácie a spolupráce a slúžia ako referenčné kontaktné miesta na získavanie informácií a odborných znalostí o európskej integrácii a inštitúciách, činnostiach a politikách EÚ. Ponúkajú širokú škálu dokumentov o európskych záležitostiach. Poskytujú cielené školenia a poradenstvo zamerané na využívanie databáz EÚ a propagujú výučbu, výskum a všeobecnú informovanosť v oblasti politík a činností Európskej únie.

Cieľom Európskych dokumentačných centier je poskytovať podporu vyučujúcim, výskumným pracovníkom a študentom, ako aj širokej verejnosti, ktorá sa zaujíma o problematiku EÚ.

Európske dokumentačné centrá sa takisto zapájajú do organizácie a propagácie podujatí venovaných európskym otázkam, najmä dialógov s občanmi, diskusií, konferencji, seminárov a návštev európskych inštitúcií organizovaných prostredníctvom návštevníckeho centra Európskej komisie.

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Cieľ : Výber hostiteľských štruktúr na vykonávanie činností Európskych dokumentačných centier

Termín na podanie žiadosti:

  • 16. september 2018, pre uzatvorenie zmlúv od 1. októbra 2018 (indikatívne);
  • následne priebežne podľa záujmu.

Žiadosti sa budú posudzovať jednotlivo na základe operačnej spôsobilosti inštitúcie, pokrytia rôznych akademických oblastí a zohľadňujúc rovnomerné geografické pokrytie regiónov.

Zainteresované strany by mali svoj záujem vyjadriť e-mailom na adresu: comm-rep-skatec [dot] europa [dot] eu (comm-rep-sk[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Mali by predložiť tieto dokumenty:

  1. formulár žiadosti (príloha I);
  2. dokument, v ktorom sa uvádza právna subjektivita hostiteľskej štruktúry, opatrené dátumom, pečiatkou inštitúcie a podpisom vedúceho predstaviteľa hostiteľskej štruktúry;
  3. dokument preukazujúci, že hostiteľská štruktúra pôsobí v oblasti európskych štúdií;
  4. čestné vyhlásenie podpísané vedúcim predstaviteľom hostiteľskej štruktúry (opatrené dátumom a pečiatkou inštitúcie), ktorým sa potvrdzuje, že nie sú v žiadnej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 a článku 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách;
  5. vyhlásenie o ochrane osobných údajov (príloha IV), opatrené dátumom, pečiatkou inštitúcie a podpisom vedúceho predstaviteľa hostiteľskej štruktúry.

 

Kontaktné miesto na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku:

Zastúpenie Európskej komisie v SR

Komunikačné oddelenie        

Adresa: Palisády 29, 811 06 Bratislava

Telefón: + 421 2 5443 1718   

E-mailová adresa: comm-rep-skatec [dot] europa [dot] eu (comm-rep-sk[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Webová stránka: www.europa.sk

 

DÔLEŽITÉ DOKUMENTY

Oznámenie o výzve na vyjadrenie záujmu

Príloha I – Formulár žiadosti

Príloha II – Vzor partnerskej dohody

Príloha III – Usmernenia pre partnerskú dohodu

Príloha IV – Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

OTÁZKY A ODPOVEDE

Na žiadosť záujemcov môže Komisia poskytnúť ďalšie informácie výlučne na účely objasnenia povahy výzvy.

Prípadné otázky a akékoľvek žiadosti o ďalšie informácie zasielajte len v písomnej podobe na vyššie uvedenú adresu alebo e-mailom na e-mailovú adresu comm-rep-skatec [dot] europa [dot] eu (comm-rep-sk[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Odpovede na otázky a žiadosti o ďalšie informácie zaslané jednotlivými záujemcami budú zverejnené z dokumente Otázky a odpovede na webovej stránke www.europa.sk.

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
1. júna 2018